tisdag 12 juni 2018

WeCloud ClickSMART

Hur skyddar ni er mot skadliga länkar?

Den mänskliga faktorn är den största orsaken till att säkerheten fallerar när det gäller IT-relaterade brott via epost. WeCloud ClickSMART stärker skyddet genom att stoppa skadliga länkar i epostmeddelanden. Dessutom ökar användarnas medvetenhet om den risk som webblänkar kan utgöra, vilket ökar säkerheten.

Så fungerar WeCloud ClickSMART

 • Tilläggsfunktion till SecureSMART
 • Scannar webblänkar i email när mottagaren klickar på länken.
 • Mottagaren varnas eller blockeras från att klicka på webblänken
 • Stoppar till synes legitima länkar som senare pekar mot skadliga sidor
 • Sparar tid och minskar kostnader för ransomware & phishing

Läs mer om WeCloud ClickSMART

onsdag 2 maj 2018

Webinar: WeCloud SecureSMART Training

We have now successfully upgraded all our customers, meaning you have access to the new service; WeCloud SecureSMART.
In order to quickly see what opportunities are offered in the new service, we invite you to our free web training.
You can also ask questions during the training session.

Customer webinar: SecureSMART Training

This is a Nordic webinar in English.
Date & time: May 15, 14:00-14:45
Agenda
 • Our 'best in the business' MessageLogs 
 • Easy find and release an email
 • Where to locate MX records
 • Advanced threat protection policies 
 • IP ranges
 • Simple DKIM setups
 • Introducing personation protection
 • Where to find VaultSMART, ClickSMART and ContinuitySMART in our portal
 • Q&A

tisdag 13 februari 2018

Webinar: Webroot SecureAnywhere

This is a Nordic webinar in English in cooperation with FuseMail and Webroot.

Date & time: March 13, 14:00-14:45

Agenda
 • Introduction to the Webroot approach to protecting you from viruses with their next gen endpoint product
 • Securing the endpoint, the network and the human – a unified solution for blocking virus, filtering malicious traffic and training staff to spot suspicious content
 • Demo of the Webroot Console & the unified platform to protect against attack

måndag 9 oktober 2017

Besök oss på Nordic IT Security, 7 november på Stockholmsmässan


Spännande program och talare samt möjlighet att träffa oss och prata mail-, web- och klientsäkerhet. Du hittar oss i FuseMail’s monter då vi sedan juni ingår i j2 Global Group. Varmt välkommen!

Datum:7 november
Plats: Stockholmsmässan
Monter nr: 23
Läs mer & anmäl dig till Nordic IT Security

tisdag 29 augusti 2017

WeCloud är en del av j2 Global

Wecloud ingår sedan i juni i år i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster. j2 Global är ett publikt och ekonomiskt stabilt företag med över 20 år av kontinuerlig tillväxt. Företaget har fler än 3 000 000 kunder globalt.
I Norden är j2 Global verksamma i Sverige, Danmark och Norge genom att erbjuda tjänster för e-postfiltrering, webbsäkerhet, e-postkryptering och arkivering samt klientsäkerhet.
Förvärvet är positivt för våra kunder och partners. Vi har nu tillgång till resurser och kompetens från en stark ägare. Vi kommer fortsatt ha lokala kontor i de nordiska länderna samt fortsätta att investera i tjänsterna för e-postsäkerhet och övriga tjänster. Precis som tidigare kommer vi att använda lokala datacenter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Wecloud on-line eller
via telefon: +46(0)10-690 06 50.
Med vänliga hälsningar,
Wecloud

tisdag 23 maj 2017

PDF sprider ransomware i skuggan av WannaCry

Under fredagen den 12:e maj spreds WannaCry snabbt världen över. Den skadliga programvaran fick stor spridning och krypterade användarens filer för att kräva en lösensumma. WeCloud avslöjar nu en parallell attack där ransomware spreds via e-post i stor skala under samma period som WannaCry uppmärksammades.

Det är ännu inte bekräftat hur WannaCry initialt spreds. När ett Windows-system väl infekterats skannar WannaCry det lokala nätverket och sprider sig till andra enheter på nätverket över TCP-port 445 (Server Message Block / SMB) för att kryptera filer som är lagrade på dem och kräva en lösensumma i form av Bitcoins.WeCloud, som dagligen skannar miljontals e-postmeddelanden, upptäckte under dagarna för WannaCry's framfart ett avvikande mönster i e-posttrafiken. Tusentals e-postmeddeladnen innehållande en skadlig PDF stoppades av WeClouds filter. Den totala mängden stoppad malware mångdubblades den 11:e och 12:e maj.

Den bifogade PDF-filen innehåller en DOCM-fil som, om användaren tillåter, startar ett makro som i sin tur laddar ner en krypterad fil, de-krypterar den och exekverar den. Programmet krypterar användarens filer och kräver en lösensumma om cirka 32.000 kr för att återställa filerna.WeCloud Email Security är en komplett lösning för antispam, säkerhet, validering och hantering av e-post som fungerar på alla plattformar. Modern och innovativ teknik i svenska datacenter säkerställer att lösningen fungerar optimalt för alla typer av verksamheter utan krångliga anpassningar.

Läs också:

www.wecloud.se
info@wecloud.se

tisdag 16 maj 2017

Nyheter i WeCloud Email Security

WeCloud Email Security, ett system för e-postsäkerhet, antispam, antivirus och kontroll för e-postflödet, utökas i och med den nya uppdateringen med flera unika funktioner som ytterligare förbättrar och förenklar kvalité och funktionalitet i systemet.

WeCloud Email Security är en av Skandinaviens ledande lösningar för e-postsäkerhet och garanterar att alla datacenter där e-post och kundinformation behandlas finns inom Sveriges gränser.

De nya funktionerna, som introduceras den 18:e maj, innehåller bland annat en helt ny statistikmodul som ger förbättrad insikt i både trender och detaljer. Dessutom tillkommer många andra funktioner, t.ex. 2-faktorsautentisering, IP-baserad begränsning av åtkomst och möjlighet att detektera Office-dokument som innehåller makron.


Ny statistikmodul ger bättre översikt

Med den nya uppdateringen förbättras även whitelabeling och möjligheterna att anpassa karantänrapporterna för slutanvändare. Uppdateringen är schemalagd till torsdagen den 18:e maj. Kontakta gärna WeCloud Support om du har frågor runt de nya funktionerna eller vill ha hjälp med att konfigurera tjänsten.