tisdag 14 juni 2011

WeCloud blir medlemmar i EuroCloud

WeCloud AB har den 14 juni 2011 antagits som medlemmar i EuroCloud Sweden.

-Vi ser det som ett sätt att vara med att forma Cloud Computing. EuroCloud ger oss en möjlighet att dela med oss av vår kunskap runt säkerhetstjänster i molnet och att ta del av andras erfarenheter, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.


EuroCloud Sweden är en en branschorgan för Cloud Computing-industrin i Sverige. Som en del av EuroCloud Europe arbetar organisationen aktivt med att driva och främja en hållbar utveckling av det paradigmskifte som just nu pågår inom IT-världen.

www.wecloud.se