torsdag 7 juli 2011

NHS väljer ZScaler för Internetsäkerhet

National Health Service, myndigheten för den offentliga sjukvården i Storbritannien, har tecknat ett avtal med ZScaler för att säkra verksamhetens Internettrafik. NHS är världens tredje största arbetsgivare med cirka 1,3 miljoner anställda.


-Att en verksamhet i den här storleken väljer att flytta sin säkerhet till molnet är en viktig milstolpe för hela IT-säkerhetsbranschen och bekräftar också att vår plattform verkligen ligger i framkant, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

ZScalers plattform tillåter både små och stora verksamheter att säkra både surf- och e-posttrafiken utan hård- eller mjukvara. Genom att utnyttja internets infrastruktur kan användaren skyddas oavsett var denne kopplar upp sig.

Genom att låta verksamhetens Internettrafik skannas i ZScalers lösning kan både skadlig kod och annat oönskat innehåll blockeras, samtidigt kan den trafik som lämnar verksamheten inspekteras för att förhindra att konfidentiell data publiceras på webben eller skickas ut med e-post.

WeCloud är Skandinaviens största distributör av ZScalers plattform och har implementerat lösningen hos ca. 1.000 verksamheter i Sverige, Danmark och Norge.

www.wecloud.se