torsdag 1 december 2011

Molntjänst ger starkt resultat för WeCloud AB

Molntjänst ger starkt resultat för WeCloud AB
I det nya årsbokslutet visar WeCloud AB ett mycket starkt positivt resultat. WeCloud startade i april 2010 och är idag en de marknadsledande skandinaviska distributörerna av webb- och e-postsäkerhetstjänster i molnet. WeCloud erbjuder en global säkerhetsplattform som skyddar kundens IT-miljö mot den ständigt ökande mängden virus, spam och annat oönskat material på Internet. 

Under det första verksamhetsåret har WeCloud fått cirka 1 200 kunder i Skandinavien. Bland WeClouds kunder finns både kommunala, statliga och privata verksamheter med användare i hela världen. Utöver de bägge grundarna har företaget ytterligare 14 medarbetare. Den starka tillväxten har skett med mycket god lönsamhet.

-Vi är stolta och glada att kunna presentera ett positivt resultat och en mycket stark tillväxt under verksamhetsåret och ser fram mot en fortsatt stark utveckling av såväl omsättning som resultat, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

WeCloud har, med utgångspunkt från ledningens kontaktnät i branschen, rekryterat nyckelpersoner med mycket hög kompetens och kunskaper om möjligheterna med molnbaserade säkerhetstjänster. Genom målmedveten och erfaren personal har verksamheten direkt kunnat dra nytta av ny teknik och kunnat ge bästa möjliga service till kunder och samarbetspartners.

I mars 2011 utnämnde analysföretaget Gartner den tekniska plattformen som WeCloud distribuerar till den mest visionära och ledande lösningen bland renodlade molntjänster i sin rapport ”Magic Quadrant for Secure Web Gateway”. Genom detta erkännande kan WeCloud fastslå att man valt rätt teknisk plattform för en fortsatt stark tillväxt och kundnytta.

Expansionen i Skandinavien har stärkt samarbetet med leverantören Zscaler, som upprättat nya datacenter på flera platser i Skandinavien. Det har ökat effektiviteten och prestandan i WeClouds tjänster ytterligare.

WeCloud har under året utvecklat och driftsatt Site Security, en ny egenutvecklad tjänst, som ett komplement till den befintliga produktportföljen. Även den nya tjänsten levereras som en molntjänst och har under senare delen av verksamhetsåret visat sig vara både attraktiv och kostnadseffektiv för WeClouds kunder. WeCloud planerar en fortsatt satsning och utveckling av denna och andra tjänster under kommande år.

www.wecloud.se
info@wecloud.se