tisdag 28 augusti 2012

Zscaler skyddar mot nytt säkerhetshål i Java


Den senaste versionen av Java (version 1.7) som bl.a. används i webbläsare som Mozilla Firefox och Internet Explorer innehåller en sårbarhet som tillåter att skadlig kod körs direkt i användarens webbläsare från en extern webbsida - helt utan någon inblandning av användaren.

Riktade attacker från Kina och Singapore har nyligen identifierats. Sannolikt kommer utnyttjandet av säkerhetshålet breddas då en Metasploit-modul nu finns tillgänglig. Oracle, som uppdaterar Java kvartalsvis har ännu inte lämnat något besked om när en patch som täpper till säkerhetshålet kommer att göras tillgänglig.


WeCloud's webbsäkerhetslösning från Zscaler hindrar automatiskt  kod som utnyttjar sårbarheten att nå webbläsaren, oavsett var användaren kopplar upp sig. Zscaler har implementerat flera olika skydd för att bekämpa utnyttjande av 0-dagarssårbarheten i den nuvarande versionen av Java Runtime Environment. 

WeCloud's webbsäkerhetslösning bygger på ett  gemensamt och globalt uppdaterat skalskydd som rensar http/https-trafiken från den kod som utnyttjar sårbarheterna innan den når klienterna.

www.wecloud.se
info@wecloud.se

onsdag 22 augusti 2012

WeCloud nominerad för årets IT-säkerhetslösning i Security Awards 2012

WeCloud har nominerats av Security Awards 2012 till kategorin årets IT-säkerhetslösning för det revolutionerande Antivirus-skyddet Secure Anywhere. Lösningen bygger på en minimal klient som utnyttjar en online-databas som uppdateras i realtid istället för lokala databaser som snabbt föråldras.Secure Anywhere ersätter traditionella Antivirus-skydd genom att  matcha alla lokala filer och processer mot molnets databas, som innehåller mer än än 50 terabyte information om beteenden och filer. Okända filer övervakas tills de har bedömts som ”godartade”. Alla förändringar som orsakas av okända filer loggas och sparas lokalt på varje dator. Denna metod tillåter att filer, som i efterhand klassas som skadliga, kan rensas bort samtidigt som de förändringar som orsakats av filen kan återställas. 

Det nya Antivirus-skyddet använder knappt 10% av de resurser som ett traditionellt antivirusprogram kräver och administreras direkt från ett webbaserat gränssnitt.

Priset för årets IT-säkerhetslösning tilldelas det företag eller den person som har funnit en smart lösning inom IT-säkerhetsområdet, som förenklar ett säkert användande och/eller ökar tillgängligheten.

Läs mer om Skydd & Säkerhets Security Awards här!

www.wecloud.se
info@wecloud.se


måndag 20 augusti 2012

Phishing-attackerna mot Blocket fortsätter

En stor mängd förfalskad e-post skickas just nu till svenska användare. I mailet uppmanas de att verifiera sitt konto hos Blocket via en hyperlänk i mailet. Länken är kamouflerad och ser ut att leda till Blocket, men skickar istället den som klickar på länken till en Amerikansk webbserver med en förfalskad Blocket-sida.


Förfalskad e-post ser ut att ha skickats från Blocket.
Förfalskad webbsida uppmanar användaren att ange sitt lösenord.WeCloud uppmanar användare att ignorera e-post som ber dig verifiera ditt lösenord. Sök istället upp webbsidan mannuellt via en webbläsare som skyddas av en webbsäkerhetsfunktion. Webbtrafik till den falska webbsidan blockeras av WeCloud's webbsäkerhetstjänst.

info@wecloud.se
www.wecloud.se

onsdag 1 augusti 2012

Aktuella Webcasts: Zscaler & Webroot

Ta del avde webcasts som WeCloud arrangerar tillsammans med våra partners. Anmäl dig via länkarna nedan.

Idag använder mer än 50 miljoner människor över hela världen Dropbox och andra moln-baserade applikationer. I många fall bryter det mot interna policys och utsätter verksamhetens information för onödiga risker. I dettaa webcast får du lära dig de bästa metoderna för att säkerställa att dina företagshemligheter är säkra, oavsett villken moln-baserade applikationer dina anställda använder.
14:e Augusti, 2012
Guest Speaker: Phil Hochmuth, Research Director, IDC


I denna interaktiva 45-minuters session kommer du att lära dig att på ett säkert sätt dra nytta av fördelarna med rörlighet, moln och sociala medier. Vi kommer också att belysa:
  • Förstärka företagets policy för sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube.
  • Skydda dina anställda från avancerade hot som t.ex. botnets.
  • Skydda dataförluster som orsakas av BYOD (Bring Your Own Device) med hjälp av en enda central tjänst  för webbsäkerhet, DLP, mobila användare och e-post.
7:e, 21:e och 28:e Augusti, 2012

Ta reda på hur moln-baserad Endpoint Security gör sig av med de utmaningar du upplever med traditionella antivirusskydd. Vi genomför en interaktiv online-demo av den snabbaste, minst störande och mest effektiva virtuella säkerheten som finns idag.
3:e Augusti, 2012


info@wecloud.se