onsdag 1 augusti 2012

Aktuella Webcasts: Zscaler & Webroot

Ta del avde webcasts som WeCloud arrangerar tillsammans med våra partners. Anmäl dig via länkarna nedan.

Idag använder mer än 50 miljoner människor över hela världen Dropbox och andra moln-baserade applikationer. I många fall bryter det mot interna policys och utsätter verksamhetens information för onödiga risker. I dettaa webcast får du lära dig de bästa metoderna för att säkerställa att dina företagshemligheter är säkra, oavsett villken moln-baserade applikationer dina anställda använder.
14:e Augusti, 2012
Guest Speaker: Phil Hochmuth, Research Director, IDC


I denna interaktiva 45-minuters session kommer du att lära dig att på ett säkert sätt dra nytta av fördelarna med rörlighet, moln och sociala medier. Vi kommer också att belysa:
  • Förstärka företagets policy för sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube.
  • Skydda dina anställda från avancerade hot som t.ex. botnets.
  • Skydda dataförluster som orsakas av BYOD (Bring Your Own Device) med hjälp av en enda central tjänst  för webbsäkerhet, DLP, mobila användare och e-post.
7:e, 21:e och 28:e Augusti, 2012

Ta reda på hur moln-baserad Endpoint Security gör sig av med de utmaningar du upplever med traditionella antivirusskydd. Vi genomför en interaktiv online-demo av den snabbaste, minst störande och mest effektiva virtuella säkerheten som finns idag.
3:e Augusti, 2012


info@wecloud.se