tisdag 28 augusti 2012

Zscaler skyddar mot nytt säkerhetshål i Java


Den senaste versionen av Java (version 1.7) som bl.a. används i webbläsare som Mozilla Firefox och Internet Explorer innehåller en sårbarhet som tillåter att skadlig kod körs direkt i användarens webbläsare från en extern webbsida - helt utan någon inblandning av användaren.

Riktade attacker från Kina och Singapore har nyligen identifierats. Sannolikt kommer utnyttjandet av säkerhetshålet breddas då en Metasploit-modul nu finns tillgänglig. Oracle, som uppdaterar Java kvartalsvis har ännu inte lämnat något besked om när en patch som täpper till säkerhetshålet kommer att göras tillgänglig.


WeCloud's webbsäkerhetslösning från Zscaler hindrar automatiskt  kod som utnyttjar sårbarheten att nå webbläsaren, oavsett var användaren kopplar upp sig. Zscaler har implementerat flera olika skydd för att bekämpa utnyttjande av 0-dagarssårbarheten i den nuvarande versionen av Java Runtime Environment. 

WeCloud's webbsäkerhetslösning bygger på ett  gemensamt och globalt uppdaterat skalskydd som rensar http/https-trafiken från den kod som utnyttjar sårbarheterna innan den når klienterna.

www.wecloud.se
info@wecloud.se