fredag 9 november 2012

WeCloud dubblar omsättning och vinst

WeCloud AB visar i det nya årsbokslutet ett mycket starkt resultat och en fördubbling av både omsättning och vinst. WeCloud startade i april 2010 och är idag en av de marknadsledande skandinaviska utvecklarna och distributörerna av säkerhetstjänster i molnet.

Under sitt andra verksamhetsår har WeCloud utökat sin kundbas till cirka 2 000 slutkunder i Skandinavien och öppnat ett nytt kontor i Stockholm. Förutom nya kunder har antalet samarbetspartners utökats och nya återförsäljaravtal tecknats med ledande IT-konsultbolag. Under våren 2012 antogs WeCloud som underleverantör på kammarkollegiets ramavtal; ett strategiskt viktigt avtal som underlättar WeCloud's försäljning mot offentlig verksamhet. -WeCloud har fått ett ökat förtroende hos de större kunderna och tecknat nya avtal med några av Skandinaviens största företag. Den starka tillväxten har skett med mycket god lönsamhet, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

I samband med en betydande konkurrents avveckling av sin skandinaviska verksamhet har WeCloud rekryterat nyckelpersoner med mycket hög kompetens och, sedan tidigare, starka kundkontakter. Genom fortsatt utveckling av såväl personal och tekniska lösningar har verksamheten knutit till sig nya kunder och samarbetspartners. 


Genom ett fortsatt starkt samarbete med befintliga leverantörer, gemensam anpassning och utveckling av befintliga tjänster, och nöjda kunder har WeCloud under året påbörjat förnyelser av befintliga kundavtal med mycket gott resultat. Cirka 98% av utlöpande kundavtal har förnyats.

I mitten av verksamhetsåret erhöll WeCloud exklusiva distributionsrättigheter för Webroots  nya och revolutionerande antivirus-teknologi. Den nya tjänsten har varit ett lyckat tillskott till tjänsteportföljen och har omgående ökat både vinst och omsättning i bolaget. 


WeClouds nya Antivirus-lösning har under andra halvan av verksamhetsåret visat sig vara mycket uppskattad av både befintliga och nya kunder som en väsentligt mer effektiv  lösning än traditionella antiviruslösningar. WeCloud nominerades i Svenska Security Awards 2012's kategori ”årets IT-säkerhetslösning” för den nya antivirus-lösningen och förväntas ta stora marknadsandelar inom det nya affärsområdet som öppnats genom detta tillskott i produktportföljen.

Den egenutvecklade tjänsten ”WeCloud SiteSecurity” har utökats med ny funktionalitet och ytterligare förbättrad driftsäkerhet. Den strategiska satsningen på egenutvecklad teknologi har fallit väl ut och fortsatta investeringar i dessa funktioner är planerade för kommande verksamhetsår.

WeClouds ledning är stolta och glada över att kunna presentera det positiva resultatet och en stark tillväxt under verksamhetsåret. Vi ser fram mot en fortsatt positiv utveckling av såväl omsättning som resultat.info@wecloud.se
www.wecloud.se