torsdag 17 januari 2013

Har dina utmaningnar med IT-säkerhet blivit en ekonomisk utmaning?

Har dina utmaningnar med IT-säkerhet blivit en ekonomisk utmaning? Nya hot och ny utrustning i IT-miljön har förändrat kraven på IT-säkerhet. WeCloud presenterar i samarbete med Zscaler och Cloud Security Alliance ett intressant online-seminarie som förklarar hur du skyddar din IT-miljö utan att tömma plånboken.Växande användningen av mobila enheter,Cloud-tjänster och Social Media tvingar mångar verksamheter att investera mer i säkerhetslösningar för webb och e-post som ändå lämnar många oskyddade hål i IT-miljön. Interna lösningar innebär också ökade kostnader för drift och underhåll samt extra trafik-kostnader och försämrad prestanda för användare som atrbetar från andra platser än verksamhetens egna nätverk. 

Flera framgångsrika verksamheter har redan uppmärksamat bristerna i traditionella säkerhetslösningar, och sparar istället in på både investeringar i hårdvarulösningar och onödig omdirigering av Internet-trafiken genom att istället låta trafiken gå direkt mot Internet via en Cloud Security Gateway.

 

Cloud Security Alliance's Executive Director Jim Reavis kommer ta följande ämnen under detta online-seminariet:

  • Vilka tre signifikanta trender får storföretagen att fundera i nya banor?
  • Var och varför är de traditionella säkerhetslöningarna verkningslösa?
  • Kräver alla molntjänster säkerhetslösningar i molnet?


Online-seminariet hålls på Engelska den 7:e Februari, 2013.