måndag 22 april 2013

Många svenska verksamheter svartlistade

En svensk antispam-leverantör har i dagarna blivit svartlistad hos Cloudmark. Cloudmark's svartlista används i olika spamfiltrer-lösningar för ca 2 miljarder mailboxar. På grund av svartlistningen har kunder hos den drabbade antispam-leverantören nu problem att maila omvärlden.Många verksamheter har någon gång råkat ut för att deras externa IP-adresser blivit svartlistade och är medvetna om problematiken som detta medför. Men vad händer när antispamleverantörens IP blir svartlistat? Om en enda kund som använder en antispam-tjänst för utgående skanning av e-post börjar skicka ut spam riskerar alla användare av den utgående antispam-tjänsten att drabbas. En enda infekterad användare hos en kund riskerar att störa mailtrafiken för tusentals användare.Eftersom antispamleverantören hanterar många olika kunders företag genom samma IP-pool så blir också den negativa effekten av en svartlistning långt större än när en enskild e-postserver blir svartlistad. På grund av den ökade risken för svartlistning tillsammans med de stora negativa effekterna då antispamleverantörens IP blir svartlistat så är det av yttersta vikt att antispamleverantören håller trafiken från deras IP-adresser ren från spam och obeställda mailutskick.

För att undvika den problematik som detta normalt innebär så gör WeCloud en diagnostisk scanning av alla kunders utgående mailtrafik och sänder all misstänkt spam genom en separat IP-pool. På sätt så drabbas våra kunders utgående trafik inte av eventuella spam-utskick från andra användare av tjänsten.

www.wecloud.se
info@wecloud.se