fredag 7 juni 2013

Träffa oss på Säkerhetsdagen - Nordic IT Security Summit i StockholmWeCloud kommer medverka på säkerhetsdagen -  Nordic IT Security Summit - i Stockholm den 6:e november 2013. Evenemanget samlar seniorer inom IT-säkerhet från hela Norden och kommer att täcka viktiga frågor runt IT-säkerhet för både offentliga och privata sektorn.

På Nordic IT Security Forum presenteras fallstudier och nya tekniska lösningar som hjälper dig att upprätthålla en framgångsrik IT-säkerhetsstrategi. Under dagen får du också ta del av konkreta exempel på säkerhetsarbetet med molntjänster och tydliga strategier för att  handskas med den ökande hotetbilden som den växande mobil arbetsstyrkan medför.

Ta del av hela agendan och anmäl dig gärna till evenemanget här:  http://www.nordicitsecurity.com/


www.wecloud.se
info@wecloud.se