tisdag 17 september 2013

WeCloud introducerar molnbaserat skydd mot riktade attacker och APT

WeCloud introducerar en ny säkerhetslösning från Zscaler som detekterar, analyserar och skyddar mot riktade attacker och avancerade bestående hot - ”Advanced Persistent Threats" eller APT. Lösningen skyddar alla användare, alla klientsystem och alla typer av Internet-anslutningar, utan behov av mjukvara eller hårdvara.

Malmö, den 17 september, 2013. WeCloud – det svenska cloud-säkerhetsföretaget, introducerade idag ”Zscaler for APT's”; branchens första molnbaserade säkerhetslösning för hantering av Advanced Persistent Threats och riktade attacker's hela livscykel, inklusive detektering, skydd och sanering. Lösningen omfattar skydd för alla användare, på alla plattformar, på alla platser, som ger proaktivt skydd och avancerad beteendeanalys i realtid – ett betydande framsteg i jämförelse med dagens begränsade mjukvarubaserade lösningar eller nischade produkter som inte lyckats ge en komplett överblick och skydd mot nya avancerade hot.

-”Sverige kan vara extra utsatt för riktade attacker eftersom vi har en hög närvaro på Internet och relativt många större företag som satsar på forskning och utveckling av teknik som kan vara intressant för andra företag och nationer”, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

APT och riktade attacker söker efter sårbarheter i ett nätverk och hos användaren för att utnyttja noll-dagars-sårbarheter, skapa botnät och upprätthålla kontroll över offrets data –   samtidigt som de kringgår traditionella säkerhetslösningar för intrångsbevakning.

-”Defenitionen av APT och riktade attacker är otydlig – främst på grund av att många säkerhetsleverantörer medvetet är luddiga runt begreppet för att få marknaden att bortse från att deras lösningar är begränsade och egentligen bör ingå i en större säkerhetsplattform”, säger Rikard. ”Avancerade hot är mer än bara social engineering, noll-dagars-sårbarheter och förfalskad data; ATP är summan av dessa och flera andra metoder. För att skydda sina användare och sin  information krävs en heltäckande lösning som hanterar alla attackytor och varje enskild attack som en helhet".

Tidigare generationers ATP-lösningar, exempelvis beteendeanalys, är begränsade och hanterar inte attackens hela livscykeln. Beteendeanalys är ett viktigt inslag för att identifiera avancerade hot, men det är inte en fullständig lösning på egen hand. Resultaten från beteendeanalys måste kombineras med andra förebyggande kontroller för att säkerställa fungerande skydd.

-”En viktig bidragande faktor till möjligheten att leverera den högsta nivån av IT-säkerhet är den globala plattformen med mer än 10 miljoner realtids-användare, där stora erfarenheter kan hämtas och omsättas till konkret skydd”, säger Rikard.

WeCloud's nya APT-lösning levereras från världens största och mest skalbara globala säkerhetsplattform Zscaler och bryter ny mark i kampen mot de mest avancerade cyberhoten. Lösningen omfattar flera lager av avancerade säkerhetsskydd för att ge en heltäckande säkerhetsplattform som hanterar alla delar i försvaret mot APT's:

Skydd - Zscaler för APT levererar proaktiv realtidsskydd mot skadlig kod och uppdaterar det befintliga antivirus- och sårbarhets-skyddet med den nyligen introducerade dynamiska beteendeanalys-motor för att blockera initiala infektioner.

Detection - Zscaler för APT stärker sin inline-skanning av in- och ut-gående trafik med en ny DNS-analys för att upptäcka misstänkta trafikmönster som indikerar botnät-kommunikation för att identifiera botnät innan de kan slå rot.

Sanering - Zscaler for APT förstärker sin avancerade "big data"-rapportering med den  nyligen introducerade integrationen med ledande Security Information Event Management (SIEM) som ger förser säkerhetsteam med global realtids-insyn i nätverkstrafik, payloads och slutanvändaraktivitet för att isolera botnät och avlägsna infektion.Zscaler för APT finns tillgängligt nu – både för befintliga kunder som enkelt kan utöka funktionaliteten i nuvarande lösning och för nya kunder i behov av heltäckande skaldskydd.

Om WeCloud
WeCloud levererar lösningar för webbsäkerhet, antispam, antivirus och övervakning i molnet. Med WeClouds globala säkerhetsplattform får våra kunder högsta tänkbara säkerhet utan investeringar i hård- eller mjukvara. Genom WeClouds molnbaserade säkerhetstjänster kan alla verksamhetens användare skyddas i realtid oavsett tid, plats och klientplattform. Zscaler säkerhetsmoln behandlar över 8 miljarder transaktioner per dag för mer än 10 miljoner slutanvändare i 180 länder. WeCloud distribuerar lösningen i Skandinavien och har mer än 1.500 partners och slutkunder. Bland WeClouds kunder finns både privata, statliga och kommunala verksamheter i alla storlekar.

www.wecloud.se
info@wecloud.se