onsdag 30 oktober 2013

WeCloud säkrar Microsoft Office 365

Malmö, Sverige den 30:e oktober 2013 - WeCloud, som levererar molnbaserade säkerhetslösningar för mobila företag, introducerar idag Zscaler for Office 365, en ny molnbaserad tjänst som säkrar och synliggör användandet av Office 365 utan ökad nätverksbelastning eller begränsningar i traditionella MPLS -nätverk som kan påverka användarupplevelsen negativt.

Enligt Microsoft kan
"användningav Office 365 tjänster kan öka din organisations internettrafik, så det är viktigt att utvärdera och bedöma nätverkets inverkan påtjänsterna”. När kontorsprogram flyttar ut i molnet och användarna ansluter via krypterade SSL -kanaler klarar inte traditionella säkerhetslösningar att skala för att ge säkerhet och synlighet i nätverkstrafik . Dessutom medger Microsoft att "vissa nätverksutrustningar har begränsningar på antal samtidiga sessioner som stöds". Microsoft Office 365 upprättar flera anslutningar från klienten till Microsofts datacenter, vilket ökar belastningen på lokala brandväggar och annan nätverksutrustning. Som ett resultat av införandet av Micorsoft Office 365 har många organisationer tvingas att kraftigt utöka kapaciteten i sina MPLS-nät för att lindra negativa effekter som t.ex. fördröjningar för slutanvändarna.

WeCloud erbjuder skalbar prestanda
Zscaler för Office 365 låter alla användare ansluta direkt till Microsoft Office 365's molntjänst utan att routa trafiken över dyra MPLS-nätverk eller via VPN-kopplingar. Genom att styra Microsoft Office 365-trafiken genom Zscaler minimeras belastningen på nätverksutrustning och interna nätverk. Med Zscaler's dynamiska bandbredds-kontroll kan Microsoft Office 365 prioriteras framför icke-affärskritiska applikationer som t.ex. YouTube och Facebook, med en förbättrad användarupplevelse som resultat.

Flera
fördelar med WeCloud's lösning för Office 365
  • Advanced Security & Control - Sätt policy för att tillåta eller blockera Office 365 användning.
  • Data Loss Prevention (DLP) – Låter administratören kontrollera vilken data som lämnar verksamhetens egna nät.
  • Utökat skydd mot modern skadlig kod - Inklusive zero-day attacker , botnet och APT's.
  • Realtidsrapportering – Ger detaljerad inblick i Office 365-användningen ur på organisations- eller användar-nivå (även krypterade SSL-sessioner).
  • Bandbreddskontroll - Redovisar bandbreddsanvändningen relaterad till Office 365.
  • Windows Azure Active Directory-support - Integrera med ADFS och Azure AD för autentisering, som garanterar säker tillgång till Internet för företagsanvändare.
"När verksamheter implementerar Microsoft Office 365 är det direkt improduktivt att tvinga moln-baserad data genom intern nätverksutrustning, VPN eller MPLS-nät eftersom det kan medföra onödigt höga kostnader och en negativ användarupplevelse" säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB. "Zscaler för Office 365 upprätthåller säkerhet, ger realtidsövervakning och en oöverträffad användarupplevelse, så att verksamheten kan fortsätta att använda de program som de är vana vid utan att behöva uppdatera det befintliga nätverk".

Zscaler för Office 365 finns tillgänglig nu . För mer information, vänligen besök www.wecloud.se.

onsdag 16 oktober 2013

Stark tillväxt för WeCloud AB

WeCloud AB har under det senaste räkenskapsåret fortsatt att stärka sin ledande roll som distributör av molnbaserade IT-säkerhetstjänster i Skandinavien. Verksamheten säljer, driftsätter och supporterar egenutvecklade och tredjepartsutvecklade IT-säkerhetslösningar. WeCloud visar i sitt nya årsbokslut ett framgångsrikt verksamhetsår med ökat resultat och ökad omsättning.Bland WeClouds kunder finns kommunala, statliga och privata verksamheter i alla storlekar med användare i hela världen. WeCloud har under senaste räkenskapsår skapat ökat förtroende hos strategiska partners och kunder samt tecknat nya avtal med flera av Skandinaviens största företag.Försäljningsorganisationen har utvecklats och förbättrats under ledning av Grant MacInnes, en senior försäljningschef som rekryterats från en betydande konkurrent. Försäljningsarbetet har förstärkts genom ett ökat utnyttjande av online-möten som låter flera kunder ta del av produktdemonstrationer och information via Internet. Stockholmsfilialen har flyttats till nya attraktiva lokaler i centrala Stockholm vilket ger utrymme för mer personal och minimerar resor i samband med både interna och externa möten.Under det tredje verksamhetsåret har WeCloud fokuserat på fortsatt nyförsäljning och på att parallellt introducera flera lösningar från den utökade produktportföljen till befintliga kunder. De nya produkter som introducerades under föregående verksamhetsår har visat sig vara en lyckad satsning och har under senaste året stått för en betydande ökning av omsättning för verksamheten. Under kommande år introducerar WeCloud flera nya säkerhetslösningar med fokus på mobila enheter.

Supportorganisationen har förstärkts med en ny tekniker och verksamheten har investerat i ett nytt avancerat supportsystem för att upprätthålla och stärka den höga servicenivån för den ökande mängden kunder och partners.Styrelsen ser tillbaka på ytterligare ett år med stark tillväxt. Den höga andelen kunder som förnyat befintliga avtal tillsammans med den fortsatt starka försäljningen till nya kunder gör att vi kan se fram mot en växande efterfrågan på våra tjänster även i framtiden. För att möta de krav detta ställer har styrelsen tagit fram en stark och långsiktigt hållbar plan för fortsatt ökning av såväl omsättning som resultat.

www.wecloud.se
info@wecloud.se

onsdag 2 oktober 2013

Ökande attacker mot Internet Explorer

Testverktyget Metasploit, som används för att hitta sårbarheter i mjukvara, har uppdaterats för att kunna utnyttja den sårbarhet i Internet Explorer som WeCloud tidigare rapporterat om. Detta kommer med stor sannolikhet bidra till kraftigt ökat attacker som utnyttjar sårbarheten då verktyget inte bara används preventivt, utan också av de som utvecklar skadlig kod.

Microsoft flaggade för sårbarheten (CVE-2013-3893) den 17 september men än så länge finns ingen permanent patch tillgänglig för att rätta till problemet. WeCloud's kunder som använder webbsäkerhetslösningen är, och har varit, skyddade mot kod som utnyttjar sårbarheten.


WeClouds webbsäkerhetslösning ”Zscaler Advanced Protection” bygger på en djupgående analys av surftrafiken och är kopplad till Microsoft Active Protections Program (MAPP), där Microsoft delger utvalda säkerhetsleverantörer om nya sårbarheter innan informationen görs publik. Med hjälp av informationsflödet från MAPP utvecklas ”proaktiva patchar” som identifierar och stoppar kod som utnyttjar sårbarheten i fråga.

-Jag rädd för att vi kommer se stora utmaningar för många verksamheter som inte skannar sina användares surftrafik med en lösning som aktivt använder MAPP's-programmet. Även de som har ett fungerande patch-hanteringssystem kommer bli lidande eftersom det fortfarande saknas en permanent fix från Microsoft, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

WeCloud levererar lösningar för webbsäkerhet, antispam, antivirus och övervakning i molnet. Med WeClouds globala säkerhetsplattform får våra kunder högsta tänkbara säkerhet utan investeringar i hård- eller mjukvara. Zscaler säkerhetsmoln behandlar över 8 miljarder transaktioner per dag för mer än 10 miljoner slutanvändare i 180 länder. WeCloud distribuerar lösningen i Skandinavien och har mer än 1.500 partners och slutkunder. 

www.wecloud.se
info@wecloud.se