onsdag 16 oktober 2013

Stark tillväxt för WeCloud AB

WeCloud AB har under det senaste räkenskapsåret fortsatt att stärka sin ledande roll som distributör av molnbaserade IT-säkerhetstjänster i Skandinavien. Verksamheten säljer, driftsätter och supporterar egenutvecklade och tredjepartsutvecklade IT-säkerhetslösningar. WeCloud visar i sitt nya årsbokslut ett framgångsrikt verksamhetsår med ökat resultat och ökad omsättning.Bland WeClouds kunder finns kommunala, statliga och privata verksamheter i alla storlekar med användare i hela världen. WeCloud har under senaste räkenskapsår skapat ökat förtroende hos strategiska partners och kunder samt tecknat nya avtal med flera av Skandinaviens största företag.Försäljningsorganisationen har utvecklats och förbättrats under ledning av Grant MacInnes, en senior försäljningschef som rekryterats från en betydande konkurrent. Försäljningsarbetet har förstärkts genom ett ökat utnyttjande av online-möten som låter flera kunder ta del av produktdemonstrationer och information via Internet. Stockholmsfilialen har flyttats till nya attraktiva lokaler i centrala Stockholm vilket ger utrymme för mer personal och minimerar resor i samband med både interna och externa möten.Under det tredje verksamhetsåret har WeCloud fokuserat på fortsatt nyförsäljning och på att parallellt introducera flera lösningar från den utökade produktportföljen till befintliga kunder. De nya produkter som introducerades under föregående verksamhetsår har visat sig vara en lyckad satsning och har under senaste året stått för en betydande ökning av omsättning för verksamheten. Under kommande år introducerar WeCloud flera nya säkerhetslösningar med fokus på mobila enheter.

Supportorganisationen har förstärkts med en ny tekniker och verksamheten har investerat i ett nytt avancerat supportsystem för att upprätthålla och stärka den höga servicenivån för den ökande mängden kunder och partners.Styrelsen ser tillbaka på ytterligare ett år med stark tillväxt. Den höga andelen kunder som förnyat befintliga avtal tillsammans med den fortsatt starka försäljningen till nya kunder gör att vi kan se fram mot en växande efterfrågan på våra tjänster även i framtiden. För att möta de krav detta ställer har styrelsen tagit fram en stark och långsiktigt hållbar plan för fortsatt ökning av såväl omsättning som resultat.

www.wecloud.se
info@wecloud.se