måndag 28 april 2014

Ännu en allvarlig sårbarhet i Internet Explorer

Ännu en allvarlig sårbarhet i Internet Explorer har upptäckts. Sårberheten utnyttjas enligt uppgift aktivt i attacker. Attackerna fokuserar på Internet Explorer version 10 och 11. Zscaler, som arbetar tillsammans med Microsoft via MAPPs-programmet har proaktivt utvecklat skydd mot sårbarheten. Skyddet omfattar alla utsatta plattformar.
 

Microsoft bekräftade under söndagen att en ny allvarlig sårbarhet upptäckts i Internet Explorer. Mer information om sårbarheten finns här: Microsoft Security Advisory 2963983.

"Vi ser hur angriparna blir snabbare och snabbare på att utnyttja den här typen av sårbarheter vilket ställer högre krav på reaktionstiden hos mjukvaruutvecklare och inte minst säkerhetsleverantörer. Molnbaserade säkerhetslösningar blir därav ett mer och mer attraktivt alternativ till lokala säkerhetslösningar", säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av surftrafiken sker i realtid och skyddar användarna oavsett var de kopplat upp sig genom att styra surftrafiken via någon av företagets datacenter.

www.wecloud.se
info@wecloud.se