torsdag 24 april 2014

Email2 byter namn till Cirius

WeCloud's plattform för krypterad epost, Email2, har bytt namn till Cirius. Anledningen till namnbytet är att lösningen i dagsläget hanterar mer än bara epost. 
 


Genom att ansluta till WeClouds e-postkrypteringstjänst kan ett säkert e-postnätverk direkt upprättas mellan verksamhetens kunder och samarbetspartners. All e-post som skickas inom det säkra nätverket krypteras och skickas över en säker  kanal till önskad mottagare. Lösningen kan integreras med befintligt e-postsystem och klienter som t.ex. Outlook, Blackberry, iPhone eller med webbaserade e-postsystem  som Gmail.

Plattormen har utökats för att även omfatta t.ex. webbformulär och andra meddelandeformer än e-post. Det nya namnet på plattformen är Cirius. Läs mer om Cirius och säker epost på www.cirius.com

www.wecloud.se
info@wecloud.se