torsdag 17 april 2014

Microsoft Essentials stöder inte längre Windows XP

Windows XP-användare har under april fått varningar om att operativsystemet inte längre supporteras. Nu varnar även antivirusprogrammet Microsoft Essentials om att stöd för Windows XP upphör.

I specifikationen för den senaste versionen av antivirusprogrammet Microsoft Essentials (version 4.5) specificeras stöd för Windows Vista och Windows 7. Installeras version 4.5 på Windows XP varnas användaren med texten "PC status: Potentially unprotected"

Microsoft har slutat att tillhandahålla Microsoft Security Essentials för nedladdning i Windows XP. Användare som redan har Microsoft Security Essentials installerat på datorn kommer att fortsätta få uppdateringar mot skadlig programvara under en begränsad tid. 
 
Även om den tidigare versionen av Microsoft Essentials fortsätter att hämta antivirus-uppdateringar varnar Microsoft för att antivirusprogram på utdaterade Operativsystem endast ger ett begränsat skydd. Man råder användare att:

  • Använd modern mjukvara med avancerade säkerhetsfunktioner som supporteras och uppdateras regelbundet.
  • Uppdatera regelbundet all installerad mjukvara
  • Använd uppdaterade antivirusprogramWeCloud rekommenderar inte att Windows XP används i driftsmiljö men supporterar och distribuerar det molnbaserade antivirussystemet Webroot SecureAnywhere som fortsatt kan användas på Microsoft Windows XP. SecureAnywhere kräver inga lokala uppdateringar eftersom antivirusdatabasen ligger i molnet som ständigt uppdateras med ny information om skadlig kod och dess beteende. Läs mer och ladda ner SecureAnywhere här!