onsdag 30 april 2014

Sårbarhet i Flash nu åtgärdad

Adobe har nu rättat till ett allvarligt säkerhetshålet som utnyttjas för att exekvera kod om en användare besöker en webbsida som utnyttjar sårbarheten. WeClouds webbsäkerhetslösning skyddar användare som ännu ej har uppdaterat till senaste versionen av Flash Player.Adobe Flash Player innehåller en allvarlig sårbarhet (CVE-2014-0515), vilken kan leda till exekvering av godtycklig kod om en riggad webbsida besöks. Den allvarliga sårbarheten finns i Adobe Flash Player, både för PC och Mac-system. Den 28:e april släppte Adobe en uppdatering utanför sin normala patch-cykel som åtegärdar problemet. 

Adobe rapporterar att man upptäck kod som aktivt utnyttjar sårbarheten. WeCloud's webbsäkerhetslösning Zscaler skyddar användare som ännu inte uppdaterat sin Adobe Flash Player genom att analysera webbtrafiken och blockera kod som utnyttjar sårbarheten.

Mer information om säkerhetshålet i Flash Player finns här: Adobe Security Bulletin

www.wecloud.se
info@wecloud.se