onsdag 13 augusti 2014

Zscaler tätar nya sårbarheter i Internet Explorer

Zscaler, som arbetar tillsammans med Microsoft via MAPPs-programmet har proaktivt utvecklat skydd mot de nyupptäckta sårbarheterna. Skyddet omfattar alla utsatta plattformar. 

WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av surftrafiken sker i realtid och skyddar användarna oavsett var de kopplat upp sig genom att styra surftrafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.MS14-051 Multiple Memory Corruption Vulnerabilities in Internet Explorer
Severity: Critical
Affected Software
  • Internet Explorer 6-11
CVE-2014-2820 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2014-2823 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2014-2824 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2014-4050 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2014-4057 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2014-4063 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability

Description: Remote code execution vulnerabilities exist when Internet Explorer improperly accesses objects in memory. These vulnerabilities could corrupt memory in such a way that an attacker could execute arbitrary code in the context of the current user.


info@wecloud.se

www.wecloud.se