torsdag 29 januari 2015

WeCloud ansluten till Based in Sweden

WeCloud meddelar att man anslutit sig till Based in Sweden, ett initiativ som garanterar säker lagring i Sverige, med skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter. 

Molntjänster som är anslutna till Based in Sweden måste levereras från datacenter som är fysiskt placerade i Sverige och tjänsten måste levereras av ett Svenskt företag eller organisation. 

Kunder, speciellt utanför USA, litar ofta inte på att information är skyddad från övervakning hos utländska leverantörer. Och det finns skäl att vara orolig. Nyligen avslöjade den ansedda tidningen Washington Post (länk) att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA, National Security Agency, systematiskt bryter de regler som styr deras verksamhet – trots att reglerna redan från början är extremt frikostiga.

-Vi ser ett stort värde i att kunna leverera en 100% Sverige-baserad e-postsäkerhetslösning som lever upp till Based in Sweden's direktiv, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

Rikard påminner också om vikten av att kryptera känslig epost; -Traditionell e-post skickas okrypterad, så även om både avsändare och mottagare använder Svenska leverantörer finns risken att information stjäls på vägen mellan e-postservrarna, säger Rikard.

www.wecloud.se
info@wecloud.se

tisdag 27 januari 2015

WeCloud lanserar ny hemsida

WeCloud lanserar ny hemsida som förenklar åtkomst till produktinformation och kontakter. Den nya hemsidan fungerar också som en samlingsportal för samtliga inloggningssidor till de säkerhetstjänster som WeCloud tillhandahåller.

WeClouds nya hemsida har en modern och användarvänlig design som öppnar nya kontaktytor och gör det enklare att hitta relevant information för besökarna. Sidan samlar också login-funktionen till WeClouds samtliga säkerhetstjänster och länkar administratören till olika tjänster från en och samma webbsida.

Webbsidan är utvecklad i samarbete med det svenska företaget Mild Media som sedan länge fungerat som rådgivare rörande grafisk design och SEO för WeCloud. Webbsidan är dynamisk och hämtar live-information från WeClouds nyhetsflöde och kan snabbt anpassas efter framtida krav. Webbsidan hittas som vanligt på www.wecloud.se


WeCloud levererar lösningar för webbsäkerhet, mobil säkerhet, antispam, antivirus och övervakning i molnet. Med WeClouds globala säkerhetsplattform får våra kunder högsta tänkbara säkerhet utan investeringar i hård- eller mjukvara. Genom WeClouds molnbaserade säkerhetstjänster kan alla verksamhetens användare skyddas i realtid oavsett tid, plats och klientplattform.


www.wecloud.se
info@wecloud.se

torsdag 15 januari 2015

Svenska WeCloud går mot strömmen och köper danskt bolag

WeCloud annonserar att man köpt majoriteten av aktierna i danska teknikföretaget Simitu A/S. Genom samarbetet med Simitu förväntar WeCloud en stark tillväxt i Norden inom molnbaserade säkerhetslösningar. 

WeCloud AB, en av de större leverantören av e-postsäkerhet i Norden, annonserade idag sitt förvärv av majoriteten av aktierna i det danska bolaget Simitu A/S och dess tillgångar. Simitu A/S har under fyra år utvecklat IT-säkerhetslösningar, spam- och virus-filter, som nu löpande integreras med WeClouds säkerhetsplattform. Simitus befintliga kundbas består till största del av Internetoperatörer som t.ex. TDC och danska service providers. Förvärvet har skett helt med eget kapital, utan externa investerare.

Simitu, som utvecklar marknadsledande ”next generation” teknologi för e-postsäkerhet, kommer fortsätta leverera lösningar mot den danska marknaden och tillsammans med WeCloud också erbjuda sina samarbetspartners en större produktportfölj. 

-Samarbetet med WeCloud ger en snabbare tillväxt och tillgång till både nya marknader och nya tjänster, säger Martin Elsborg, VD på Simitu A/S.


Genom det nya samarbetet förväntas den gemensamma kundbasen snabbt växa och WeCloud får tillgång till ny och förbättrad teknologi som direkt kan användas av den befintliga kundbasen. Med den nya teknologin kan WeCloud garantera lokal och säker datalagring i alla Skandinaviska länder. WeCloud förväntas också öka sin marknadsandel i Danmark, där flera av WeClouds tjänster nu introduceras via Simitu.

-WeCloud har en enorm potential och med det nya teknikförvärvet får vi ännu bättre möjligheter att anpassa oss efter kundens behov, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

Den nya tekniken för e-postsäkerhet innebär en rad förbättringar för WeCloud's befintliga kunder som redan nu kan dra nytta av nya funktioner, användarvänlighet och utökad säkerhet.

WeCloud AB är ett privatägt företag, som utan riskkapital, lån eller externa investerare har vuxit organiskt från starten 2010. Företaget förväntas omsätta cirka 25 miljoner kronor under innevarande år.

www.wecloud.se
info@wecloud.se