onsdag 11 februari 2015

Zscaler skyddar säkerhetshål i Microsoft Office, Internet Explorer, och Kernel Mode Driver.

Zscaler, som arbetar tillsammans med Microsoft via MAPPs-programmet (Microsoft Active Protection Program) har proaktivt utvecklat skydd mot de 42 sårbarheter som Microsoft adresserar med en uppdatering.


WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.

MS15-009Security Update for Internet Explorer

Severity: Critical
Affected Software
 • Internet Explorer 6-11 
CVE-2014-8967 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0017 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0018 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0019 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0020 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0021 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0023 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0025 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0026 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0028 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0029 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0035 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0036 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0038 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0039 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0040 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0041 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0042 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0043 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0044 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0045 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0046 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0048 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0049 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0050 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0051 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0052 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0053 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0054 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0055 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0067 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0068 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0069 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0070 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-0071 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability

Description: Remote code execution vulnerabilities exist when Internet Explorer improperly accesses objects in memory. These vulnerabilities could corrupt memory in such a way that an attacker could execute arbitrary code in the context of the current user. The update addresses the vulnerabilities by modifying the way that Internet Explorer handles objects in memory.

MS15-010Vulnerabilities in Windows Kernel Mode Driver Could Allow Remote Code Execution

Severity: Important
Affected Software
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-0057 – Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2015-0058 – Windows Cursor Object Double Free Vulnerability
CVE-2015-0059 – TrueType Font Parsing Remote Code Execution Vulnerability

Description: An elevation of privilege vulnerability exists in the Windows kernel-mode driver (win32k.sys) due to a double-free condition. An attacker who successfully exploited this vulnerability could run arbitrary code in kernel mode.

MS15-012Vulnerability in Microsoft Office Could Allow Remote Code Execution

Severity: Important
Affected Software
 • Office 2007
 • Office 2010
 • Office 2013
 • Office Web Apps 2010  
CVE-2015-0064 – Office Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2015-0065 – OneTableDocumentStream Remote Code Execution Vulnerability

Description: A remote code execution vulnerability exists in Microsoft Word that is caused when Word improperly handles objects in memory while parsing specially crafted Office files. This could corrupt system memory in such a way as to allow an attacker to execute arbitrary code.

MS15-015Vulnerability in Microsoft Windows Could Allow Elevation of Privilege
Severity: Important
Affected Software
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-0062 – Windows Create Process Elevation of Privilege Vulnerability

Description: An elevation of privilege vulnerability exists in Microsoft Windows when it fails to properly validate and enforce impersonation levels. An attacker who successfully exploited this vulnerability could bypass impersonation-level security checks and gain elevated privileges on a targeted system.

MS15-017Vulnerability in Virtual Machine Manager Could Allow Elevation of Privilege
Severity: Important
Affected Software
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012
CVE-2015-0012 – Virtual Machine Manager Elevation of Privilege Vulnerability

Description: A vulnerability exists in Virtual Machine Manager (VMM) when the VMM improperly validates user roles. The vulnerability could allow elevation of privilege if an attacker logs on an affected system. An attacker must have valid Active Directory login credentials and be able to log on with that credential to exploit the vulnerability.


www.wecloud.se
info@wecloud.se

måndag 2 februari 2015

Förläng livet på din Forefront TMG 2010

Efter Microsofts meddelande om avvecklingen av Forefront TMG 2010 frågar sig många "Hur ska jag ersätta min Forefront TMG brandvägg?" Svaret är enkelt: ”Du behöver inte ersätta den!”. Bara för att Forefront TMG inte kommer att utvecklas i framtiden betyder det inte att den måste bytas ut. Microsofts officiella stöd för Forefront TMG löper till april 2015 och utökat stöd erbjuds till april 2020 men det betyder inte att produkten inte längre kommer att fungera.

Om du har använt Forefront TMG 2010 som en brandvägg, web proxy, reversed proxy, remote-access eller site-to-site VPN, finns det ingen anledning att stressa med att byta ut Forefront TMG 2010. Alla funktioner som används i dessa scenarier kommer att fortsätta att fungera. Du har fram till april 2020 för att hitta en ersättare för Forefront TMG, men om du använder Forefront TMG som en webbsäkerhetslösning finns det anledning att hitta en ny lösning så snart som möjligt.

Även om Microsofts stöd för produkten sträcker sig fram till april 2020 så fungerar Web Protection Service (WPS) endast fram till slutet av 2015. Det innebär att URL-filtrer, antimalware-signaturer och Network Inspection System (NIS) inte längre kommer uppdateras. Som tur är kan du enkelt komplettera din TMG med WeCloud's molnbaserade webbsäkerhetslösning som innehåller både webbfilter, virusskanning och trafikanalysering vilket inte bara förbättrar säkerhetsfunktionerna men som också effektivt förlänger livslängden på TMG.

Förläng livet för din Forefront TMG 2010 med Zscaler
WeCloud distribuerar Zscaler's molnbaserade Web Security Gateway som enkelt kan integreras med Forefront TMG och tillföra en rad viktiga säkerhetsfunktioner. Lösningen skannar och filtrerar http/https-trafik i centrala proxy-noder som finns strategiskt utplacerade i mer än 50 olika datacenter i hela världen. WeCloud har tillsammans med Zscaler upprättat datacenter i Skandinavien för att hantera den ökande mängden kunder i regionen.

Att komplettera med Zscaler ger ett betydligt bättre skydd än de inbyggda funktionerna i Forefront TMG. Det finns också enorma stordriftsfördelar genom att använda en molnbaserad säkerhetslösning. Zscaler har mer 10 miljoner användare globalt. Med så många användare får Zscaler en unikt bred bild av Internet-aktivitet över hela världen och kan snabbt identifiera nya hot på global basis och utvidga skyddet till alla sina användare snabbt och effektivt.

Integrera Zscaler med Forefront TMG 2010
Att integrera en lokal Forefront TMG med Zscaler's globala websecurity gateway sker utan någon extra mjukvara. Genom att konfigurera en Web Chaining Rule styrs extern webbtrafik över den närmsta skanningsnoden i Zscalers moln (lokala noder finns även i Sverige, Danmark och Norge).


Utökad säkerhet med Zscaler
Zscaler WebSecurity Gateway finns i flera olika versioner, där du enkelt kan lägga till funktionalitet efter behov. Utöver traditionell URL-filtrering och antivirus-skanning kan lösningen utökas med Advanced Malware Protection som analyserar mönster i webbtrafiken och blockerar nya hot. Här finns också en automatisk koppling till Microsoft MAPPs som säkrar att nyupptäckta sårbarheter i Microsofts mjukvara inte utnyttjas via webben. Dessutom kan funktioner för DLP, Bandwith management och behaviour analytics av okända filer enkelt aktiveras i lösningen.

Tack vare den molnbaserade arkitekturen kan även användare som arbetar utanför Forefont-miljön skyddas effektivt. Genom några enkla inställningar i Active Directory säkras att även externa användare omfattas av Zscalers skydd. Oavsett var användaren kopplar upp sig ansluts han automatiskt till den närmst belägna proxynoden.

Kontakta WeCloud nu för kostnadsfri konsultation och utvärdering!

www.wecloud.se
info@wecloud.se