fredag 13 mars 2015

Ta kontroll över molnapplikationerna

Det råder inte längre några tvivel om att molnapplikationer både är kostnadseffektiva och enkla att använda men samtidigt är de flesta överens om att de är svåra att kontrollera och styra i en verksamhetsmiljö. Med hjälp av Zscaler Cloud Application Control får du som administratör möjlighet att styra och kontrollera användandet på en finmaskig nivå.

Idag finns mängder av flexibla och smarta cloud-tjänster som hjälper användaren att nå sina dokument från olika enheter, skicka e-post, arkivera data, eller hantera sina kundrelationer. Lösningarna är oftast åtkomliga via en vanlig webbläsare, oavsett var användaren befinner sig eller var denne kopplar upp sin enhet. Även i de verksamheter som inte tillåter molnapplikationer finns användare som tar genvägar för att effektivisera sitt arbete och snabbare nå sina mål. Som administratör eller verksamhetsledare är det inte bara svårt att stoppa användandet av cloudapplikationer, om man lyckas så kan det minska effektiviteten och användarnöjdheten.

Zscaler Cloud Application Control ingår för kunder som använder paketen "Business" och "Enterprise" i Zscaler Web Security Gateway men funktionen kan också läggas till som en separat modul. Funktionen åskådliggör användandet av molnapplikationer och ger en detaljerad bild av var, när och hur molntjänsterna används. Som administratör kan du också styra tillgängligheten för användarna. 

Utöver att tillåta eller blockera specifika molnapplikationer kan lösningen också styra villka funktioner som ska vara tillgängliga, t.ex. kan administratören sätta en policy som gör att användaren inte tillåts ladda upp data till Dropbox när användaren är uppkopplad från företagets nätverk, men tillåta uppladning till Dropbox när användaren arbetar hemma.

Zscaler Cloud Application Control bygger på ett globalt nätverk av proxyservrar som är tillgångliga för kunderna oavsett var de kopplar upp sig. WeCloud erbjuder en kostnadsfri utvärdering av lösningen - för att aktivera ett testkonto klicka här och välj Zscaler WebSecurity eller kontakta oss på WeCloud.

www.wecloud.se
info@wecloud.se