måndag 25 maj 2015

Varning för malware - Inkomstdeklaration ej fullständig

WeCloud har under natten mot måndagen noterat en stor mängd förfalskad e-post där svenska skatteverket uppges som avsändare. Meddelandet har "Inkomstdeklaration ej fullständig" eller "Felanmälan deklaration" som ämnesrad och innehåller en komprimerad fil med namnet "Fel i deklarationen". I den komprimerade filen återfinns en exekverbar skadlig fil.

Åter igen utnyttjas Skatteverket namn i ett försök att infektera datorer med skadlig kod. Attacken kommer lagom i tid efter att de flesta svenskar lämnat in sin deklaration och riskerar att infektera ett stort antal datorer eftersom väldigt få antivirusmotorer än så länge detekterar filen. 

Skatteverket har i förebyggande syfte konfigurerat så kallade "SPF-records" som låter mottagaren kontrollera att avsändande server har rättighet att skicka epost från den angivna epost-domänen, något som avsändaren av det förfalskade mailet kringgått genom att skicka eposten från skatteverket.net istället för skatteverket.seAvsändaren som uppges är post@skatteverket.net och de flesta exemplar som WeCloud granskat är skickade från amerikanska och Nya Zeeländska IP-adresser.

Enligt virustesten VirusTotal är det endast 3 av 57 antivirusprogram som detekterar och stoppar filen. Dessutom behöver de flesta traditionella antivirusprogram uppdateras med ny lokal signaturfil för att kunna detektera filen - något som i värsta fall kan ta flera dagar.

-Jag befarar att denna attack kommer få stort genomslag eftersom meddelandet är skrivet på  korrekt svenska och många svenskar i nuläget väntar på besked från Skatteverket. De flesta företag och privatpersoner förlitar sig fortfarande på föråldrad antivirusteknik som saknar vettigt skydd mot okända virus och kräver ständiga uppdateringar för att kunna identifiera ny skadlig kod, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

De förfalskade meddelandena är undertecknade med svenska namn som t.ex. Bernt Flodihn, Margareta Svensson, Lillemor Larsson, Björn Albrektsson och Kia Roman.

-Namnen "klingar myndighet" lång väg, förmodligen har avsändaren god kännedom om Sverige och besitter även en viss humoristisk nerv, säger Rikard.

WeCloud's endpoint protection, Webroot SecureAnywhere, är utvecklat för att proaktivt hantera okänd skadlig kod och behöver inte vänta på att ladda ner uppdateringar för att ta del av ny information om skadlig kod. Skadlig kod som initialt inte kan definieras som skadlig monitoreras och alla förändringar som orsakas av den okända filen loggas för att automatiskt kunna återställas så snart den okända filen klassats som skadlig.Webroot SecureAnywhere har detekterat filen fr.o.m. måndag morgon, och tack vare den cloudbaserade arkitekturen krävs ingen uppdatering av den lokala Webroot-agenten för att blockera filen.

Primärt skickas den förfalskade eposten från följande IP-adresser:

168.235.80.92
168.235.81.11
108.179.249.53
168.235.80.67
192.171.18.142
131.72.136.243
131.72.136.173

168.235.81.109

www.wecloud.se
info@wecloud.se


onsdag 13 maj 2015

Skydd mot nya sårbarheter i IE, GDI+ och .NET Framework

Zscaler, som arbetar tillsammans med Microsoft via MAPPs-programmet (Microsoft Active Protection Program) har proaktivt utvecklat skydd mot de 25 sårbarheter som Microsoft adresserar med dagens uppdatering.

WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.


MS15-043Cumulative Security Update for Internet Explorer
Severity: Critical
Affected Software
 • Internet Explorer 6-11
CVE-2015-1658 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1685 – Internet Explorer ASLR Bypass
CVE-2015-1686 – VBScript and JScript ASLR Bypass
CVE-2015-1688 – Internet Explorer Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2015-1689 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1692 – Internet Explorer Clipboard Information Disclosure Vulnerability
CVE-2015-1706 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1708 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1709 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1710 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1711 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1713 – Internet Explorer Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2015-1714 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
CVE-2015-1718 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability

Description: Remote code execution vulnerabilities exist when Internet Explorer improperly accesses objects in memory. These vulnerabilities could corrupt memory in such a way that an attacker could execute arbitrary code in the context of the current user.

MS15-044Vulnerabilities in GDI+ Could Allow Remote Code Execution
Severity: Critical
Affected Software
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-1671 – TrueType Font Parsing Vulnerability

Description: An information disclosure vulnerability exists in Microsoft Windows when the Windows DirectWrite library improperly handles OpenType fonts. An attacker who successfully exploited this vulnerability could potentially read data which was not intended to be disclosed. Note that this vulnerability would not allow an attacker to execute code or to elevate their user rights directly, but it could be used to obtain information that could be used to try to further compromise the affected system.

MS15-045Vulnerability in Windows Journal Could Allow Remote Code Execution
Severity: Critical
Affected Software
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-1675 – Windows Journal Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2015-1696 – Windows Journal Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2015-1697 – Windows Journal Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2015-1698 – Windows Journal Remote Code Execution Vulnerability

Description: A remote code execution vulnerability exists in Microsoft Windows when a specially crafted Journal file is opened in Windows Journal. An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause arbitrary code to execute in the context of the current user. If a user is logged on with administrative user rights, an attacker could take complete control of the affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights.

MS15-048Vulnerabilities in .NET Framework Could Allow Elevation of Privilege
Severity: Important
Affected Software
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-1672 – Microsoft Windows Kernel Memory Disclosure Vulnerability

Description: A denial of service vulnerability exists in Microsoft .NET Framework that could allow an unauthenticated attacker to degrade the performance of a .NET-enabled website and disrupt the availability of applications that use Microsoft .NET Framework. The vulnerability exists when Microsoft .NET Framework attempts to decrypt certain specially crafted XML data.

MS15-051Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege
Severity: Important
Affected Software
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-1676 – Microsoft Windows Kernel Memory Disclosure Vulnerability
CVE-2015-1678 – Microsoft Windows Kernel Memory Disclosure Vulnerability
CVE-2015-1680 – Microsoft Windows Kernel Memory Disclosure Vulnerability

Description: Information disclosure vulnerabilities exist when the Windows kernel-mode driver leaks private address information during a function call, which could allow the disclosure of kernel memory contents revealing information about the system to an attacker. The information disclosure vulnerabilities by themselves do not allow arbitrary code execution. However, an attacker could use them in conjunction with another vulnerability to bypass security features, such as Address Space Layout Randomization (ASLR).

MS15-052Vulnerability in Windows Kernel Could Allow Security Feature Bypass
Severity: Important
Affected Software
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1
CVE-2015-1674 – Windows Kernel Security Feature Bypass Vulnerability

Description: A security feature bypass vulnerability exists when the Windows kernel fails to properly validate which mode the request comes from, allowing an attacker to retrieve information that could lead to a Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR) bypass.

MS15-054Vulnerability in Microsoft Management Console File Format Could Allow Denial of Service
Severity: Important
Affected Software
 • Windows Vista SP2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 SP1
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT
 • Windows RT 8.1 
CVE-2015-1681 – Microsoft Management Console File Format Denial of Service Vulnerability

Description: This vulnerability allows an unauthenticated attacker to create a denial of service condition if the attacker can convince a user to open a share containing a specially crafted .msc file. However, the attacker has no means to force a user to visit the share or view the file.


www.wecloud.se

info@wecloud.se