fredag 16 oktober 2015

Nya rapportfunktioner i Webroot Global Site Manager

I den senaste uppdateringen av Webroot Global Site Manager finns omfattande funktioner för schemalagd rapportering som ger dig som MSP eller återförsäljare en detaljrik överblick över statusen på dina kunders Webroot-installationer.

Global Site Manager är en portal för partners som levererar Webroot SecureAnywhere till flera kunder. I portalen kan nya kunder upprättas och hanteras. Portalen ger också möjlighet att konsolidera policys och andra inställningar så att flera olika kunder kan ta del av en och samma konfiguration.

Med det nya mycket granulära rapporteringsverktyget kan du som MSP eller partner nu schemalägga rapporter som visar utvald information och som ger en tydligare förståelse för klienternas status. Som en annan del av den här uppdateringen blir Windows 10 ett sökbart kriterie.

Rapporteringen kan nu schemaläggas och köras på återkommande tidsperioder eller ad-hoc, med innehåll som är anpassat till mottagaren önskemål. Internt innebär detta att du får större synlighet över dina installationer och att både du och dina kunder aldrig kommer missa viktig information.

Mer information finns här!

www.wecloud.se
info@wecloud.se