måndag 30 november 2015

Nya och utökade funktioner i WeCloud Email Security

WeCloud Email Security, ett system för e-postsäkerhet, antispam, antivirus och kontroll för e-postflödet, utökas i och med den nya uppdateringen med flera unika funktioner som ytterligare förbättrar och förenklar kvalité och funktionalitet i systemet.

WeCloud Email Security är en av Skandinaviens ledande lösningar för e-postsäkerhet och garanterar att alla datacenter där e-post och kundinformation behandlas finns inom Sveriges gränser.
I den nya versionen som släpps i december 2015 utökas WeCloud Email Security med en rad nya funktioner, bland annat stöd för flexibel routing av e-post, avancerad systemaudit, anpassade tidszoner och brandingmöjligheter för partners som vill anpassa systemets utseende.

Unik flexibel routing av e-post
Med WeCloud's nya och unika funktioner för routing av e-post kan både inkommande och utgående e-post routas till ett valfritt tredjeparts-system, t.ex. e-postkryptering, Data Loss Prevention, eller Behaviour Analytics-tjänster, för att sedan routas tillbaka till WeCloud Email Security för skanning och leverans. 


Flexibel routing introduceras i nya versionen av WeCloud Email Security

Nya System Audit ger full spårbarhet
I den nya uppdateringen finns full spårbarhet på all access och ändringar av inställningar i systemet. Spåra enkelt vem som lagt in nya svart- och vit-listningar, konfigurerat spamregler eller förhandsgranskat och frisläppt e-post i karantänzonen. Auditfunktionen omfattar tidpunkt, användarnamn, vilken typ av ändring som gjorts och från vilket IP-nummer ändringen genomfördes.


Omfattande audit-funktioner ger full spårbarhet i WeCloud Email Security

Branding låter partners designa sin egna kundportal
I tidigare versioner har endast partners som valt att själva sätta upp ett WeCloud Private Cloud haft möjlighet att branda webbportalen. I den nya versionen kan alla partners branda lösningen och själva designa utseendet i webportalen. Logotyp, kontaktuppgifter och färgschema konfigureras enkelt i portalen och en partnerunik URL kan användas för access till kundportalen.


Kontakta oss på WeCloud för mer information
Utöver ovan beskrivna funktioner kommer också en rad andra nya funktioner. Kontakta gärna oss på WeCloud för att boka in en genomgång av de nya funktionerna eller för att ta del av en fullständig release note.

www.wecloud.se
support@wecloud.se