torsdag 5 november 2015

WeCloud lanserar globalt moln i samarbete med IBM

WeCloud lanserar ett nytt moln för Email Security anpassat till kunder utanför Skandinavien med krav på global redundans och fail-over. Det nya molnet omfattar servrar i både EU och USA. Med flera separata moln kan WeCloud anpassa tjänsterna efter den lokala marknaden och lokala juridiska krav.

Med bakgrund i en ökad efterfrågan från kunder utanför Skandinavien har WeCloud lanserat ett globalt moln för Email Security. Det nya molnet bygger på IBM Softlayer's infrastruktur och omfattar geografiskt åtskilda datacenter för global fail-over och redundans.SoftLayer är en av världens största leverantörer av molninfrastruktur. SoftLayers 13 globala datacenter adderades nyligen till IBMs 12 egna center för att utöka och förstärka plattformen. IBM har också annonserat att ytterligare 1,2 miljarder USD kommer att satsas för att ytterligare utöka den globala cloudplattformen med 15 nya datacenter. Det innebär att WeCloud har möjlighet att leverera sina molntjänster från totalt 40 datacenter på fem kontinenter.WeClouds nya globala infrastrukturen är designad för att snabbt kunna utökas med ännu flera lokala datacenter i nya regioner och ge internationella kunder tillgång till WeCloud's marknadsledande tjänster för Email Security. Redan idag används WeClouds nya moln av hundratals kunder och antalet ökar kontinuerligt.

- Vi har lyssnat på våra kunder och anpassat oss efter deras önskemål. Det var viktigt för oss att behålla våra oberoende lokala moln i Sverige och Danmark, men behövde också ett globalt moln för att kunna leverera våra lösningar till internationella företag och större organisationer, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.


Läs mer om WeCloud's globala plattform för Email Security och samarbetet med IBM här: WeCloud extends e-mail security services to global customers with SoftLayer technology

www.wecloud.com
info@wecloud.com