fredag 11 december 2015

Därför utklassar Zscaler intern säkerhetshårdvara

 Zscaler Secure Internet Plattform erbjuder URL-filtrering, Cloud Sandboxing, Data Loss Prevention (DLP), Next Generation Firewall (NG-FW) och många andra funktioner, helt utan hårdvara eller mjukvara hos kunden. Men hur kan en molnbaserad Internetsäkerhetstjänst ge fler funktioner och bättre prestanda än lokala "on-premise-lösningar", proxys och brandväggar?


WeCloud introducerade den molnbaserade säkerhetslösningen Zscaler på den skandinaviska marknaden för fem år sedan. Med mer funktionalitet och bättre prestanda än traditionella "on premise"-lösningar har lösningen fått ett varmt mottagande av både små och stora företag i Skandinavien. 

Hur kan Zscaler erbjuda så djupgående analyser av nätverkstrafiken utan att skapa fördröjningar i trafiken? Hemligheten ligger i en, från grunden, helt ny arkitektur. Istället för att klustra ett antal Linux-boxar och bygga ett admin-gränssnitt har Zscaler utvecklat och anpassat en unik arkitektur som tillåter analys av extrema mängder data i realtid.

Traditionella lösningar och Internet Security Gateways
För att förstå det unika i Zscalers arkitektur behöver vi titta på hur traditionella lösningar vanligtvis fungerar. I de flesta lösningar inspekteras datapaket i tur och ordning av de olika teknologierna; först kontrolleras URL-policys, därefter skickas trafiken till en eller flera antivirusmotorer som i tur och ordning analyserar datapaketet.

Efter antivirus-inspektionen tar eventuella avancerade säkerhetsanalyser vid och till sist, om ingen av teknologierna blockerar datapaketet kan det skickas vidare till användaren eller ut på Internet.

Single Scan Multi-Action
Zscaler använder en teknologi som kallas SSMA (Single Scan Multi-Action). Datapaket som skickas genom Zscaler placeras i ett delat minne som är tillgängligt för alla CPU'er i det aktuella datacentret. Varje skanningsteknologi har dedikerade CPU'er och tillåts parallellt analysera information. 

Med SSMA undviks steg-för-steg-analys, och datapaketet kan analyseras parallellt av URL-filter, AntiVirus-motorer, DLP-analys, Next-Gen-Firewall och sandboxing-teknologi utan att skapa onödig fördröjning.

Zscaler har mer än 50 registrerade patent och klassas som ledare bland Internet Security Gateways av samtliga ledande analysföretag (T.ex. Gartner, Forester m.fl.). Med fler än 100 datacenter i hela världen, inklusive Sverige, Norge och Danmark,  kan alla användare skyddas, oavsett tid plats och klientplattform.

  • Läs mer om Zscaler eller kontakta WeCloud för mer information, demo eller kostnadsfri utvärdering av lösningen.

www.wecloud.se
info@wecloud.se