onsdag 13 januari 2016

Nya sårbarheter i Microsofts mjukvaror

Nya sårbarheter har upptäckts i Microsoft Explorer, Microsoft Edge, Windows Kernel och Microsoft Office. Zscaler har proaktivt utvecklat skydd för attacker mot de nya sårbarheterna i Microsofts programvaror. Det avancerade skyddslagret används för att blockera zero-day-hot som utnyttjar nyupptäckta sårbarheter och inkluderas i Zscaler Advanced Behavioral Analysis.


WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.


MS16-001 –  Cumulative Security Update for Internet Explorer
Severity: Critical

Affected Software
 • Internet Explorer 7-11
CVE-2016-0002 – Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security                   

Description: This security update resolves vulnerabilities in Internet Explorer. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Internet Explorer. An attacker who successfully exploited these vulnerabilities could gain the same user rights as the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-002 – Cumulative Security Update for Microsoft Edge
Severity: Critical

Affected Software
 • Microsoft Edge
CVE-2016-0003 – Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security 
CVE-2016-0024 – Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Edge. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Microsoft Edge. An attacker who successfully exploited these vulnerabilities could gain the same user rights as the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-004– Security Update for Microsoft Office to Address Remote Code Execution
Severity: Critical

Affected Software
 • Microsoft Office 2007
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft Office 2013
 • Microsoft Office 2013 RT
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac 2016
CVE-2016-0012 – ASLR bypass vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Microsoft Office file. An attacker who successfully exploited the vulnerabilities could run arbitrary code in the context of the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-005 – Security Update for Windows Kernel-Mode Drivers to Address Remote Code Execution
Severity: Critical

Affected Software
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8 and Windows 8.1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista
 • Windows 10
CVE-2016-0008 – Windows GDI32.dll ASLR Bypass Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The more severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if an attacker convinces a user to visit a malicious website.

MS16-007 – Security Update for Microsoft Windows to Address Remote Code Execution
Severity: Important

Affected Software
 • Windows RT and Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows 8 and Windows 8.1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista
 • Windows 10
CVE-2016-0014 – DLL Loading Elevation of Privilege Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0015 – DirectShow Heap Corruption Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0016 – DLL Loading Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0018 – DLL Loading Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if an attacker is able to log on to a target system and run a specially crafted application.


www.wecloud.se
info@wecloud.se