fredag 12 februari 2016

Cloudmark’s Annual Global Threat Report for 2015

Nu finns Cloudmark’s Annual Threat Report for 2015 att hämta hem. Rapporten beskriver säkerhetsutmaningarna under året som gått och presenterar resultatet av en undersökning som gjorts med 300 stora och medelstora företag.
En viktig del i WeCloud Email Security är den globala antispam och antimalware-databasen Cloudmark. Nu finns Cloudmark’s Annual Threat Report for 2015 att hämta hem. Rapporten innehåller bland annat:


  • Hur företag bekämpar phishing och vilka metoder som varit framgångsrika.
  • Hur Swizzor malware sprider sig genom att kamouflera sig för att undgå att stoppas av spamfilter
  • Riskerna för varumärken som använder Bitly’s URL shortener, som används flitigt av spammare
  • Förväntningar och utmaningar under 2016
  • Rapportering om Tyskland, Europas största spam-källa


Hämta hem och läs hela rapporten här.

www.wecloud.se
info@wecloud.se