tisdag 16 februari 2016

Hur enkel policy radikalt höjer säkerheten

Dagens malware är ofta avancerade och smart programmerad. Utvecklarna av skadlig kod lyckas många gånger att dölja sina attacker och traditionella antivirusprogram har svårt att hinna med att uppdatera antivirus-signaturerna tillräckligt snabbt för att stoppa den stora mängden ny skadlig kod. Med några enkla policy-regler kan du dock höja säkerheten avsevärt.

Det finns gott om teknik som analyserar alla aspekter av en illasinnad kod men ingen antivirusleverantör utlovar hundraprocentigt skydd. Med hjälp av sandbox-teknik och beteende-analyser kan säkerheten höjas men att utföra den typen av krävande analyser på alla nya filer, som varje dag möter varje normal datoranvändare, är både kostsamt och resurskrävande.De moderna beteendebaserade IT-säkerhetslösningarna är fortfarande beroende av att först grovsortera inkommande data, så att endast det misstänkta eller okända analyseras. Även om du saknar avancerade säkerhetslösningar kan du enkelt skapa policys som förhindrar den största mängden skadlig kod från att nå dina användare.

Regler för filer som hämtas från webben
Behöver alla dina användare verkligen kunna ledda hem vad som helst från alla Internets webbsidor?

Med WeClouds baspaket för webbsäkerhet kan du enkelt skapa regler för vilka filtyper som får hämtas hem från webben. Många skadliga koder laddas automatiskt hem med hjälp av små koder som gömmer sig i t.ex. Office-filer med Makron, eller via länkar i e-post. Med en grundläggande policy som förbjuder den vanlige användaren att hämta körbara filtyper kan de största riskerna enkelt minimeras. 

Filkontroll på surftrafiken är ett enkelt sätt att minimera riskerna


Skapa enkelt en regel som förhindrar att körbar kod laddas ned till dina användares system, koppla regeln till den mest utsatta gruppen av användare och skapa undantag för de webbsidor där det finns verklig anledning att hämta körbar kod ifrån.


Regler för filer som bifogas med e-post
Finns det verkligen skäl att tillåta inkommande e-post från hela världen och alla typer av bifogade filer i inkommande e-post? WeCloud Email Security låter dig blockera e-post baserat på geografiskt ursprung eller på bifogade filtyper, t.ex. ".docm"-filer (Word-dokument med makron) och stäng därmed en vanlig väg för ny och okänd malware. Läs mer om regler för e-postbilagor här.

Ställ tuffare krav på okända filer som hämtats från Internet eller USB
Ska ditt klientskydd hantera alla datakällor på samma sätt? Med Webroot SecureAnywhere kan du enkelt skapa en policy som ställer tuffare krav och hårdare heuristiska analyser på okänd programvara med specifikt ursprung. Läs mer om policy regler i SecureAnywhere här.

WeCloud har de rätta verktygen
Med WeClouds molnbaserade säkerhetslösningar för webb, e-post och endpoint kan du enkelt skapa regelverk som drastiskt minskar riskerna för att bli infekterad av ny skadlig kod. 

Oavsett om du redan är WeCloud-kund eller bara är nyfiken på våra lösningar är du välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur du enkelt kan upprätta en smart och effektiv policy som drastiskt höjer din säkerhet.

www.wecloud.se
info@wecloud.se