onsdag 24 februari 2016

Vässa klorna med din Webroot SecureAnywhere-policy

Med ständigt ökande nivåer av skadlig kod och nya otäcka ransomware är det kanske dags att se över hur du kan vässa Webroot SecureAnywhere för att minimera riskerna. Med hjälp av realtidsuppdaterad data från Webroot Intelligence Network kan ditt endpointskydd hjälpa dig att ställa tuffare krav på okänd kod. 

En nyckelfaktor för Webroot är dess unika metod till maskininlärning. Många säkerhetsföretag använder antingen Bayesian Networks- eller Support Vector Machine-modeller som fyller på köer för mänsklig analys, metoder som varken är skalbara eller ens särskilt exakta.

Webroot använder Maximum Entropy Discrimination (MED) för automatiserad, mycket noggrann och skalbar analys, vilket bl.a. möjliggör klassificering av över 2500 webbadresser per sekund. Den massiva databearbetningskapaciteten som används i
denna plattform, tillsammans med Webroot implementation av de mest avancerade maskininlärningsteknologin och en kraftfull omvärldsanalysmotor, har gjort det möjligt för Webroot® Threat Intelligence Plattform för att bland annat:
  • Detaljövervaka hela IPv4-utrymmet och använda IPv6-adresser, samt kontinuerligt uppdatera en dynamisk lista på cirka 12 miljoner skadliga IP-adresser. När som helst, på varje given tidpunkt
  • Analysera beteenden för att klassificera över en miljon nya filer per dag som setts på miljontals levande Webroot-installationer.
  • Klassificera och riskbedöma miljarder webbadresser och upptäcka phising-sidor i realtid.

Vässa klorna med din Webroot SecureAnywhere-policy!
Med policyinställningen Heuristics, kan du ställa in nivån på den analys som SecureAnywhere utför vid scanning av dina datorer och servrar. SecureAnywhere omfattar tre typer av heuristik: Advanced, Age och Popularity.Du kan justera dessa typer av heuristik för flera områden:

  • Lokal enhet/disk
  • USB-enheter
  • Internet
  • Lokalt nätverk
  • CD/DVD
  • Offlineläge


För vart och ett av dessa områden, kan du ange följande alternativ:

Disable Heuristics - Stänger heuristisk analys för den lokala enheten, USB-enheter, Internet, nätverk, CD/DVD, eller när datorn är offline. Rekommenderas inte.

Apply advanced heuristics before Age/Popularity heuristics - Varnar för nya program samt gamla program som uppvisar misstänkt beteende på den lokala enheten, USB-enheter, Internet, nätverket, CD/DVD, eller när datorn är offline.

Apply advanced heuristics after Age/Popularity heuristics - Varnar för misstänkta program som upptäckts med avancerad heuristik, baserat på ålder/popularitet på den lokala enheten, USB-enheter, Internet, nätverk, CD/DVD-skivor, eller när datorn är offline.

Warn when new programs execute that are not known good — Varnar när skadliga, misstänkta eller okända program försöker köra på den lokala enheten, USB-enheter, Internet, nätverk, CD/DVD, eller när datorn är offline. Tänk på att denna inställning kan leda till "false positivs" och felaktiga varningar.Webroot SecureAnywhere Group Management låter dig applicera olika policys för olika grupper av användare. Du kan direkt aktivera en policy för en grupp av användare, en OU i ditt Active Directory eller på ett nätverkssegment.

Testa alltid din nya policy på en mindre grupp användare innan du aktiverar den för större grupper av användare. En striktare policy och heuristik är ett effektivt sätt att blockera "zero-days" men medför en högre risk för felaktiga blockeringar.

Sätt upp en strängare polcy med tuffare heuristisk kontroll för de användare som är mest riskbenägna eller i hög-riskmiljöer. Läs mer om hur du kan minimera riskerna med hjälp av enkla policys här!

www.wecloud.se
info@wecloud.se