onsdag 24 februari 2016

Webroot 2016 Threat Brief

Den senaste upplagan av Webroot® Threat Brief avslöjar att 97% av all skadlig kod är anpassad för en specifik enhet, vilket gör signaturbaserad säkerhet praktiskt taget värdelös. De data som samlats in av Webroot under 2015 visar tydligt att dagens hot är globala och mycket dynamiska. Många attacker initieras, levereras, och avslutas inom loppet av några timmar eller till och med minuter.De viktigaste resultaten från Webroot 2016 Threat Brief inkluderar:

  • Skadlig kod och potentiellt oönskade program (PUAs) har blivit extremt polymorfa, 97 procent av den skadliga koden använder morphing för att bli unik på varje infekterad enhet. Genom att ständigt ändra attribut blir polymorfa hot ett stort problem för traditionella signaturbaserade säkerhetsmetoder, som ofta misslyckas med att upptäcka de nya hoten.


  • Cirka 50 procent av Webroot användare utsattes för en första kontakt med en zero-day-phishing site, jämfört med cirka 30 procent under 2014. Dessa data indikerar att zero-day-phishing har blivit hackarnas förstahandsval för att stjäla identiteter och inloggningsuppgifter.
  • Flera teknikföretag, inklusive Google, Apple och Facebook var måltavla för mer än dubbelt så många phishingsidor som finansiella institutioner, såsom PayPal, Wells Fargo och Bank of America. Attackerna mot riktas ofta mot teknikföretagen eftersom samma inloggningsuppgifter ofta används för att få tillgång till många andra webbplatser, vilket resulterar i flera konton äventyras med varje nytt offer för nätfiske.
  • 100.000 netto nya skadliga IP-adresser noterades varje dag år 2015, en kraftig ökning från 2014 då i genomsnitt 85.000 per dag noterades.  Cyberbrottslingar litar mindre på samma lista över IP-adresser, och expanderar löpande till nya IP-adresser för att undvika upptäckt.
  • USA fortsätter att ha mest skadliga IP-adresser av alla länder. År 2015 stod USA för över 40 procent av alla skadliga IP-adresser, en betydande ökning från 31 procent skadliga adresser i 2014. 
  • Som med skadliga IP-adresser, kan 30% av skadliga URL:er kopplade till USA (30 procent), följt av Kina som står för 11 procent. Dessutom är USA den i särklass största värd för phishingsidor, med 56 procent.
  • Under andra hälften av 2015, klassades 52 procent av nya och uppdaterade appar som oönskad eller skadliga - en betydande ökning under första halvan av 2014, då endast 21 procent var oönskade eller skadliga.
www.wecloud.se
info@wecloud.se