onsdag 10 februari 2016

Zscaler säkerhetsuppdatering

Zscaler skyddar mot flera nya sårbarheter i Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows, Kernel, WebDAV Elevation, .NET Framework och Microsoft Office.

Zscaler, som arbetar med Microsofts MAPP-program, har aktivt utvecklat skydd för följande 13 sårbarheter som ingår i Microsofts säkerhetsuppdatering februari 2016. Zscaler kommer att fortsätta följa hur sårbarheterna i februari-uppdateringen utveckla ytterligare skydd om det behövs.


MS16-009 –  Cumulative Security Update for Internet Explorer
Severity: Critical

Affected Software
 • Internet Explorer 9-11
CVE-2016-0060 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
           Security Subscription Required: Advanced Internet Security          
CVE-2016-0063 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
           Security Subscription Required: Advanced Internet Security            
CVE-2016-0067 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security          
CVE-2016-0068 – Internet Explorer Elevation of Privilege Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security          
CVE-2016-0071 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
CVE-2016-0072 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security 

Description: This security update resolves vulnerabilities in Internet Explorer. The more severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Internet Explorer. An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain the same user rights as the current user. If the current user is logged on with administrative user rights, an attacker who successfully exploited this vulnerability could take control of an affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights.
         
MS16-011 – Cumulative Security Update for Microsoft Edge
Severity: Critical

Affected Software
 • Microsoft Edge
CVE-2016-0061 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security           

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Edge. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Microsoft Edge. An attacker who successfully exploited the vulnerabilities could gain the same user rights as the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-014 – Security update for Microsoft Windows to Address Remote Code Execution
Severity: Important

Affected Software
 • Windows Server 2008 SP2 and Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8 and Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0040 –Windows Elevation of Privilege Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if an attacker is able to log on to a target system and run a specially crafted application.

MS16-015 – Security Update for Microsoft Office to Address Remote Code Execution
Severity: Critical

Affected Software
 • Microsoft Office 2007 SP3
 • Microsoft Office 2010 SP2
 • Microsoft Office 2013 SP1
 • Microsoft Office 2013 RT SP1
 • Microsoft Office 2016
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac 2016
CVE-2016-0022 – Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0053 – Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Microsoft Office file. An attacker who successfully exploited the vulnerabilities could run arbitrary code in the context of the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-016 – Security Update for WebDAV to Address Elevation of Privilege
Severity: Important

Affected Software
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2008 SP2 and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1 and Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0051 –WebDAV Elevation of Privilege Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves a vulnerability in Microsoft Windows. The vulnerability could allow elevation of privilege if an attacker uses the Microsoft Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) client to improperly validate input.

MS16-018 – Security Update for Windows Kernel-Mode Driver to Address Elevation of Privilege
Severity: Important

Affected Software
 • Windows Server 2008 SP2 and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0048 – Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The more severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if an attacker convinces a user to visit a malicious website.

MS16-019 – Security Update for .NET Framework to Address Denial of Service
Severity: Important

Affected Software
 • Windows Server 2008 SP2 and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0033 – .NET Framework Stack Overflow Denial of Service Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft .NET Framework. The more severe of the vulnerabilities could cause denial of service if an attacker insert specially crafted XSLT into a client-side XML web part, causing the server to recursively compile XSLT transforms.WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.

www.wecloud.se
info@wecloud.se