onsdag 17 februari 2016

Zscaler täpper till nya säkerhetshålen i Adobe Flash

Zscaler har proaktivt utvecklat skydd för attacker mot de 13 sårbarheter som presenterades i Adobe's security bulletins i februari. Det avancerade skyddslagret används för att blockera zero-day-hot som utnyttjar nyupptäckta sårbarheter och inkluderas i Zscaler Advanced Behavioral Analysis.

WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.


APSB16-04Security updates available for Flash Player
Severity: Critical

Affected Software
  • Adobe Flash Player Desktop Runtime 20.0.0.286 and earlier
  • Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.326 and earlier
  • Adobe Flash Player for Google Chrome 20.0.0.286 and earlier
  • Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 20.0.0.272 and earlier
  • Adobe Flash Player for Internet Explorer 11 20.0.0.272 and earlier
  • Adobe Flash Player for Linux 11.2.202.559 and earlier
  • AIR Desktop Runtime 20.0.0.233 and earlier
  • AIR SDK 20.0.0.233 and earlier
  • AIR SDK & Compiler 20.0.0.233 and earlier
CVE-2016-0959 – Flash Player Use-After-Free Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0968 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0969 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0974 – Flash Player Use-After-Free Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0976 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0977 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0978 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0979 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0981 – Flash Player Memory Corruption Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0982 – Flash Player Use-After-Free Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0983 – Flash Player Use-After-Free Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0984 – Flash Player Use-After-Free Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0985 – Flash Player Type Confusion Vulnerability
         Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: Critical vulnerabilities have been identified in Adobe Flash Player. Successful exploitation could cause a crash and potentially allow an attacker to take control of the affected system.


www.wecloud.se
info@wecloud.se