onsdag 9 mars 2016

Nya sårbarheter i Internet Explorer, Edge, Media Player, och Microsoft Office

Zscaler har proaktivt utvecklat skydd för attacker mot de 21 sårbarheter som presenterades i Microsofts bulletins i mars. Det avancerade skyddslagret används för att blockera zero-day-hot som utnyttjar nyupptäckta sårbarheter och inkluderas i Zscaler Advanced Behavioral Analysis.

WeClouds webbsäkerhetslösning från Zscaler analyserar allt innehåll i den data som hämtas från webben och bedömer det genom flera olika analyser, jämförelser och beteendeanalyser. Skanningen av http/https sker i realtid och skyddar användare och system oavsett var de kopplat upp sig genom att styra trafiken via någon av skannings-noderna i det globala säkerhetsnätverket.MS16-023 –  Cumulative Security Update for Internet Explorer
Severity: Critical

Affected Software
 • Internet Explorer 9-11
            CVE-2016-0103 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0104 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0105 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0106 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0107 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0108 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0109 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0110 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0111 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0112 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0113 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security
            CVE-2016-0114 – Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability
            Security Subscription Required: Advanced Internet Security

Description: This security update resolves vulnerabilities in Internet Explorer. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Internet Explorer. An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain the same user rights as the current user. If the current user is logged on with administrative user rights, an attacker who successfully exploited this vulnerability could take control of an affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights.

MS16-024 – Cumulative Security Update for Microsoft Edge
Severity: Critical

Affected Software
 • Microsoft Edge
CVE-2016-0102 – Microsoft Browser Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security
CVE-2016-0123 – Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security
CVE-2016-0124 – Microsoft Edge Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Edge. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user views a specially crafted webpage using Microsoft Edge. An attacker who successfully exploited the vulnerabilities could gain the same user rights as the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-027 – Security Update for Windows Media Player to address Remote Code Execution
Severity: Critical

Affected Software
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1 and Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0098 – Windows Media Player Parsing Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Internet Security
Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The vulnerabilities could allow remote code execution if a user opens specially crafted media content that is hosted on a website.

MS16-028 – Security Update for Microsoft Windows PDF Library to Address Remote Code Execution
Severity: Critical

Affected Software    
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0117 – Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0118 – Remote Code Execution Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
         
Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The vulnerabilities could allow remote code execution if a user opens a specially crafted .pdf file. An attacker who successfully exploited these vulnerabilities could cause arbitrary code to execute in the context of the current user. If a user is logged on with administrative user rights, an attacker could take control of the affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights.

MS16-029 – Security Update for Microsoft Office to Address Remote Code Execution
Severity: Important

Affected Software
 • Microsoft Office 2007 SP3
 • Microsoft Office 2010 SP2
 • Microsoft Office 2013 SP1
 • Microsoft Office 2013 RT SP1
 • Microsoft Office 2016
 • Microsoft Office 2011 for Mac
 • Microsoft Office 2016 for Mac
CVE-2016-0021 – Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis
CVE-2016-0134 – Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Office. The most severe of the vulnerabilities could allow remote code execution if a user opens a specially crafted Microsoft Office file. An attacker who successfully exploited the vulnerabilities could run arbitrary code in the context of the current user. Customers whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than those who operate with administrative user rights.

MS16-034 – Security Update for Windows Kernel-Mode Driver to Address Elevation of Privilege
Severity: Important

Affected Software
 • Windows Server 2008 SP2 and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
 • Windows Vista SP2
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
CVE-2016-0093 – Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Security Subscription Required: Advanced Behavioral Analysis

Description: This security update resolves vulnerabilities in Microsoft Windows. The vulnerabilities could allow elevation of privilege if an attacker logs on to the system and runs a specially crafted application.


www.wecloud.se
info@wecloud.se