måndag 9 maj 2016

Svenska WeCloud gör internationellt genombrott

WeCloud AB, leverantör och utvecklare av molnbaserade IT-säkerhetslösningar, lanserar nu sina tjänster globalt genom ett fördjupat samarbete med Zscaler. Internetsäkerhetsföretaget Zscaler är världsledande inom WebSecurity i molnet och levererar säkerhetslösningar till mer än 10 miljoner användare världen över. Genom detta samarbete får WeCloud en viktig global position på marknaden och har redan visat sig vara mer än kapabla att tackla denna uppgift. 

Det fördjupade samarbetet inleddes 2015 då WeCloud antog uppdraget att leverera en internationell molntjänst för email security och email arkivering, vilken integrerats med Zscalers motsvarande plattform för webbsäkerhet och webbfilter. Svenska WeCloud är inne på sitt sjunde verksamhetsår och har mer än tredubblat sin omsättning sedan uppstart. WeCloud har valt att utöka och bredda sin verksamhet genom bland annat uppköp av danska Simitu A/S – utvecklare av email security – och drivs WeCloud idag, liksom vid uppstart, av samma människor med samma ledord; säkerhet, enkelhet och kundbelåtenhet. Det faktum att internationellt ryktbara Zscaler valt att förlita sig på WeCloud bör ses som ett tecken på WeClouds allt starkare position i branschen. 

WeCloud har i över sex års tid distribuerat Zscalers tjänster till kunder och återförsäljare i Norden, och denna långa och framgångsrika relation har resulterat i ömsesidiga fördelar för de båda företagen samt gynnat nordiska kunder och partners. Det fördjupade samarbetet är ett resultat av Zscalers beslut att avveckla sina email security-tjänster för att helt och hållet fokusera på web security. För att möjliggöra denna kursändring behövde Zscaler en samarbetspartner med stabilitet och kunnande nog att tillgodose behoven hos de tusentals kunder som dittills förlitat sig på företagets email security. De vände de sig då till WeCloud – deras enskilt största distributör av email  security – med visionen att tillsammans kunna leverera både web security och email security till såväl befintliga som nya kunder i hela världen. 

WeCloud har sedan integreringen med framgång förflyttat sina kunder från Zscalers email securitytjänster till en egenutvecklad och förbättrad tjänst, samt låtit migrera ca. 90% av de Zscalerkunder som berörts av avvecklingen till den egna tjänsten med stor framgång. Vidare har WeClouds och Zscalers webbportaler integrerats och är nu åtkomliga från samma inloggning. 

Samarbetet mellan WeCloud och Zscaler får många positiva effekter, då båda företagen ges möjligheten att dra nytta av den andres tekniska lösningar och kunnande för att konstruera och leverera än bättre lösningar i framtiden. WeCloud kommer även fortsättningsvis att leverera email security till sina nordiska kunder i ett lokalt moln, men kan samtidigt erbjuda en internationell molntjänst med servrar både inom EU och i USA.

www.wecloud.com
info@wecloud.se