fredag 10 juni 2016

Nya funktioner i WeCloud Email Security

Under maj introducerades flera nya funktioner i WeCloud Email Security. Bland annat används en unik dynamisk svartlista som bygger på historisk data från tidigare skickad e-post mot domäner som skyddas av WeCloud Email Security.WeCloud Email Security är en komplett lösning för säkerhet, validering och hantering av e-post som fungerar på alla plattformar. I slutet av maj introducerades flera nya funktioner i tjänsten som ytterligare höjer säkerheten och underlättar administrationen.

Adminkarantän
En ny karantänzon införs. Tillgången till adminkarantän är begränsad till användare med administratörsrättigheter och användas för att spara potentiellt skadlig e-post, e-post som innehåller bilagor som spärrats enligt kundens egna policy. Denna separata karantän hanterar även e-post som innehåller skadlig kod som stoppas av WeClouds utökade malwareskanning.

Karantän för policyblockerade bilagor
E-postmeddelanden med bifogade filtyper som förbjudits av kundens policy finns nu tillgängliga för förhandsgranskning och/eller frisläppning i adminkarantänen.

Dynamisk RBL "SVIBL"
För att adressera det ökande antalet e-postmeddelanden med malware har WeCloud utvecklat en dynamisk RBL som baseras på tidigare mottagna e-postmeddelanden från specifika IP-nummer. Ett IP-nummer som skickat fler skadliga e-postmeddelanden än legitima e-postmeddelanden till WeClouds kunder blockeras under 7 dagar. Data samlas in och uppdateras var 10:e minut. Redan under de första veckorna har den nya RBL-listan blockerat mer än 15 miljoner skadliga e-postmeddelanden.

Utökat språkstöd för QMS och notifikationer
QMS-rapporter och notifikationer till slutanvändare kan nu konfigureras för att presenteras på flera språk. För närvarande finns stöd för engelska, svenska och danska.

Förbättrad Malware Analyzer (Beräknad G. A. juli 2016)
E-post som innehåller misstänkta filer eller som matchar mönster hålls i en separat karantän under 24 timmar. Under denna tid genomsöks bilagorna regelbundet med en mängd antivirusprogram. Om e-postmeddelandet efter 24 timmar anses vara ofarligt av alla Antivirus-motorer kommer meddelandet automatiskt att frisläppas till mottagaren. Om det vid någon tidpunkt under de 24 timmarna detekteras som skadligt av någon av Antivirus-motorerna blockeras meddelandet som ett virus. E-postmeddelanden som satts i karantän av WeCloud Enhanced Malware Analyzer kan när som helst förhandsgranskas och frisläppas från Adminkarantänen. Standardinställningen för denna funktion är "inte aktiverad".

www.wecloud.se
info@wecloud.se