onsdag 1 juni 2016

WeCloud introducerar sårbarhetsanalys som tjänst

WeCloud lanserar i maj månad en ny tjänst för Security Assesment och löpande sårbarhetsanalys. Tjänsten omfattar bl.a. sårbarhetsskanning av IP-adresser, social engineering-risker och penetrationstest. Genom en kombination av automatiserade processer och manuellt arbete kan WeCloud erbjuda en kostnadseffektiv lösning och konkurrera med traditionella penetrationstester.

Hotbilden och utnyttjandet av sårbarheter ökar i snabb takt. Med ständigt föränderliga system och nya versioner av mjukvara uppstår ofta säkerhetshål som är svåra att förutse och hantera. Med WeClouds nya Security Assesment analyseras och testas säkerheten från utsidan av nätverket och eventuella sårbarheter rapporteras tillsammans med åtgärdsförslag.
Under sårbarhetsanalysen skannas utvalda IP-adresser efter brister i konfiguration, sårbara versioner, svaga lösenord och andra brister. WeCloud Security Assesment består av en unik metod som omfattar både manuella och automatiserade säkerhetstester, social engineering-tester för att hitta så många brister som möjligt med hög tillförlitlighet.

Tjänsten är framtagen i samarbete med det svenska företaget iGuard som specialiserat sig på Governance och IT-säkerhet. "-Jag är glad över att tillsammans med Svenska iGuard kunna erbjuda en anpassad och unik tjänst som kan hjälpa våra kunder att minimera riskerna för både intrång och sabotage", säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

"Den här typen av sårbarhetsanalyser är ofta både dyra och svåra att greppa, men genom kundanpassning och kombinationen av automatiserade processer och manuellt arbete
 kan vi kostnadseffektivt hjälpa fler verksamheter att säkra sin IT-miljö", säger Rikard.

Bakom WeCloud Security Assesment står bl.a. Martin Gustafsson, som tidigare arbetat för Secode och FRA. Martin har en lång erfarenhet av sårbarhetsanalyser och erbjuder i samarbete med WeCloud även anpassade säkerhetstester av såväl infrastruktur som applikationer.

Läs mer om tjänsten här eller kontakta WeCloud för mer information.

www.wecloud.se

info@wecloud.se