fredag 12 augusti 2016

Vad händer om Webroot missar ett virus?

De flesta antivirusprogram strävar efter att detektera och stoppa 100% av alla virus - ett uppdrag som är dömt att misslyckas. Med hjälp av unik teknologi kan Webroot SecureAnywhere skydda dina system även mot de virus som initialt är okända.

Mängden nya virus fortsätter öka och det blir allt svårare att skydda sig mot de nya hoten. WeClouds molnbaserade antivirus Webroot SecureAnywhere matchar filer och processer på datorn mot molnets databas, som innehåller mer än än 250 terabyte information om beteenden och filer. På så vis kan alla kända godartade filer indexeras, alla kända virus blockeras, och kvar blir ett fåtal "okända" filer.

Vi har en "plan-B" för de virus vi inte kan identifiera
Okända filer körs i "monitor mode" tills de har bedömts som ”godartade”. Alla förändringar som orsakas av okända filer övervakas och loggas. Denna metod tillåter att filer, som i efterhand klassas som skadliga, kan rensas bort samtidigt som de förändringar som orsakats av filen kan återställas.

Vad händer i praktiken om Webroot SecureAnywhere missar ett virus?
I filmen nedan gör vi det som ingen annan antivirustillverkare vill prata om. Vi infekterar ett system med ett virus som vi ännu inte känner till. Filmen är 6 minuter och förklarar hur Webroots unika skydd fungerar i praktiken.

SecureAnywhere™ Endpoint Protection är ett banbrytande och modernt malware-skydd. Genom att kombinera innovativ matchning av fil-mönster och beteende-analys med kraften i cloud computing kan SecureAnywhere stoppa både kända hot och förhindra okända zero-day-attacker mer effektivt än något annat antivirus-system.

www.wecloud.se
info@wecloud.se