måndag 12 september 2016

15 praktiska åtgärder för att slippa ransomware

Då effekterna och komplexiteten med ransomware och relaterade attacker kraftigt har ökat har WeCloud under de senaste 3 åren publicerat många artiklar om hur man bäst kan försvara sig mot denna typ av hot. I en ny guide från Webroot finns en sammanställning av tips och riktlinjer för att minimera risken att falla offer för ransomware.

Vi får ofta frågan den ledande frågan: "vilken antivirus ger 100% skydd mot ransomware?" och det enkla svaret är "ingen". Även det bästa antivirusprogrammet kommer endast att vara 100% effektiv under korta perioder. En stor del av tiden har cyberbrottslingarna sätt att kringgå klientsäkerheten och deras attacker kommer sannolikt att lyckas.Som leverantör av antitvirus kan vi inte kan stå vid sidan när vi vet att det finns risk att bli infekterad även om man skyddar sina system med ett av världens bästa skydd mot ransomware,
Webroot SecureAnywhere. Särskilt inte när andra viktiga strategier, som säkerhetskopior, policys mm, kan hjälpa dig och din organisation att vara riktigt säker.

Som ett resultat av de många seminarier, artiklar och webinarier om ransomware, och alla frågor runt ämnet, har Webroot tagit fram en guiden för att hjälpa våra kunder och andra organisationer minimera risken för att falla offer för krypto-ransomware. Guiden presenterar 15 viktiga metoder för högre säkerhet i din IT-miljö och beskriver med mycket blygsamma investeringar kan skydda dig mot den växande och mycket skadliga hotet från ransomware. 

Tänk att denna guide endast är avsedd att belysa några av de praktiska åtgärder du kan vidta. Några av dessa rekommendationer kanske inte passar för just din IT miljö och notera att vissa av dessa rekommendationer kan komma att orsaka enstaka program inte kan installeras eller fungera som förväntat.

Ladda ner guiden här!


Läs också: