måndag 14 november 2016

Skanna din e-post med 10 antivirusmotorer

Varje dag noteras mellan 300.000 och en miljon nya virus och ett flertal av dessa sprids via e-post. I den senaste versionen av WeCloud Email Security introduceras BMA – Enhanced Malware Analyzer, och ger dig som kund tillgång till 10 nya antivirusmotorer. 

Med en ständigt ökande mängd virus och skadlig kod ökar risken för att utsättas för nya attacker som aldrig tidigare existerat. Under de första timmarna, ibland dagar, som ett nytt virus sprider sig saknas antivirus-signaturer hos de flesta antivirusleverantörer. Under de senaste åren har nya versioner av skadlig kod genereras på löpande band, med mycket hög frekvens, för att undgå att detekteras av signaturbaserade antivirus-program.


I den senaste versionen av WeCloud Email Security introduceras "BMA – Enhanced Malware Analyzer", en ny teknik utvecklad av WeCloud, som utnyttjar kraften i tio olika antivirusprogram, och som fördröjer misstänkt e-post så att den kan analyseras flera gånger, under en längre tid, innan den godkänns och når mottagarens inbox.BMA – Enhanced Malware Analyzer identifierar de e-postmeddelanden som inte stoppas av WeClouds intitiala antivirus-skanning, men som följer misstänkta mönster, t.ex. e-post som innehåller en Zippad Javascript-fil, eller Office-dokument med makron. 

De misstänkta filerna sätts åt sidan, i en speciell karantänzon som endast administratörer har åtkomst till. De misstänkta filerna analyseras gång på gång, under upp till 24 timmar, av 10 olika antivirusmotorer. Vid de tillfällen som misstänkt e-post, efter 24 timmar, fortfarande klassificeras som ofarlig frisläpps meddelandet automatiskt till den avsedde mottagaren.

Genom att fördröja den misstänkta e-posten och utnyttja intelligensen från 10 olika antivirusmotorer minskar risken radikalt för att ny skadlig passerar filtret. BMA – Enhanced Malware Analyzer kan aktiveras kostnadsfritt av WeCloud befintliga kunder.

-
Vår nya "Enhanced Malware Analyzer" är en funktion som vi kommer kommer utveckla och anpassa efter aktuell hotbild. Den ger oss ännu en viktig och unik funktion i kampen mot e-postbaserade hot, säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud.

WeCloud Email Security är en komplett lösning för antispam, säkerhet, validering och hantering av e-post som fungerar på alla plattformar. Modern och innovativ teknik i svenska datacenter säkerställer att lösningen fungerar optimalt för alla typer av verksamheter utan krångliga anpassningar.

www.wecloud.se
info@wecloud.se