tisdag 1 november 2016

Webroot SecureAnywhere på Server 2003 och Windows XP?

Om du använder Webroot SecureAnywherer på Microsoft Windows XP eller Windows Server 2003 operativsystem rekommenderar vi att du uppdaterar operativsystemet för att säkerställa att Webroot SecureAnywhere fortsätter att ge dig bästa möjliga skydd.


Windows Server 2003 och Windows XP operativsystem är som default inte konfigurerade för att använda SHA-2 256 eller högre kryptering. Microsoft har publicerat en KB-artikel här som beskriver detta samt förslag på lösningar.

Redan i oktober 2015 meddelade Microsoft att Windows kommer att sluta acceptera "SHA-1 end-entity certificates" i januari 2017.

Med start den 28:e november 2016 kommer Webroot därför fullt ut använda SHA-2 i enlighet med "best praxis" för säkerhetstjänsteleverantörer. SHA-2 anses vara den säkraste hash-algoritmen hittills och kommer att ge ytterligare skydd till kunder som använder Webroot SecureAnywhere.

Åtgärd krävs:
Om du använder Windows Server 2003 eller Windows XP bör du läsa Microsoft KB-artikel och vidta lämpliga åtgärder.


Enheter och servrar som använder Windows Server 2003 eller Windows XP operativsystem utan att uppdateras (med t.ex. Server Hot Fix eller SP3) kommer inte att kunna utnyttja skyddet i Webroot SecureAnywhere fullt ut.

www.wecloud.se

info@wecloud.se