tisdag 10 januari 2017

Ett av Sveriges snabbast växande cloudföretag

WeCloud AB är ett av Sveriges snabbast växande cloudföretag. WeClouds ledning och styrelse presenterar i sitt senaste bokslut ett fortsatt positivt resultat och en stark tillväxt under det sjätte verksamhetsåret. 

WeCloud, som grundades i Malmö 2010, utvecklar, distribuerar och supporterar lösningar för webbsäkerhet, mobil säkerhet, antispam, antivirus och övervakning i molnet. I november färdigställdes bokslutet för det sjätte verksamhetsåret som uppvisar en fortsatt snabb tillväxt och 32 miljoner kronor i omsättning det senaste verksamhetsåret.Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag har uppvisat samma snabba och starka tillväxt som WeCloud. Bolaget har sedan starten 2010 vuxit organiskt och av egen kraft. Redan under det första verksamhetsåret växte företaget från två till 10 anställda och omsatte 7 miljoner kronor. 


"Det har många gånger varit en tuff resa, men med ett tydligt mål och fokus på kundnöjdhet är det inte svårt att fortsätta åt rätt håll även när man stöter på motgångar", säger Rikard Zetterberg, VD på WeCloud AB.

Under det senaste verksamhetsåret inledde WeCloud ett fördjupat samarbetet med Zscaler, där WeCloud antog uppdraget att leverera en internationell molntjänst för Email Security och Email Arkivering till Zscalers globala kundbas, samt integrera lösningarna med Zscalers motsvarande plattform för webbsäkerhet och webbfilter. Samarbetet har resulterat i ökade intäkter och intresse från kunder utanför Skandinavien. 

"En viktig faktor till vår framgång är att vi fungerat väldigt bra tillsammans på ett personlig plan. Vi har också lyckats attrahera extremt trevliga och duktiga medarbetare", säger Rikard.

WeCloud har under innevarande år slagit nya försäljningsrekord och planerar att fortsätta växa, både i omsättning och personal, under kommande år. WeCloud ser fram emot en fortsatt stark utveckling av såväl omsättning som resultat under kommande år.