torsdag 12 januari 2017

Ny sårbarhet i Microsoft Office upptäckt

Zscaler samarbetar med Microsoft via MAPP-programmet och har proaktivt implementerat skydd mot en nyupptäckt sårbarhet som inkluderas i Microsoft security bulletins januari 2017

MS17-002 – Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office

Denna säkerhetsuppdatering åtgärdar en sårbarhet i Microsoft Office. Sårbarheten kan tillåta fjärr-exekvering av kod om en användare öppnar en speciellt utformat Office-fil. Om en hackare lyckas utnyttja sårbarheten kan godycklig kod exekveras som om den kördes av den inloggade användaren. Verksamheter som begränsar användarnas rättigheter löper mindre risk för alvarliga angrepp, till skillnad mot verksamheter där användarna har administrativa rättigheter.

Säkerhetsuppdateringen från Microsoft åtgärdar sårbarheten genom att korrigera hur de utsatta Microsoft Office-versionerna och Office-komponenter hanterar objekt i arbetsminnet.

Microsoft-Office-versioner som påverkas:
  • Microsoft Office 2016
  • Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Som medlem i Microsoft MAPP får Zscaler information om säkerhetsproblem från Microsoft innan de offentliggörs via de månatliga säkerhetsuppdateringarna. Det avancerade skyddslagret i Zscaler används för att blockera zero-day-hot som utnyttjar nyupptäckta sårbarheter.

www.wecloud.se
info@wecloud.se