onsdag 22 mars 2017

Så utökar du virus-skanningen av din e-post

Sedan slutet av förra året inkluderas "BMA – Enhanced Malware Analyzer" kostnadsfritt i WeCloud Email Security. BMA är en ny teknik utvecklad av WeCloud, som utnyttjar kraften i tio olika antivirusprogram, och som fördröjer misstänkt e-post så att den kan analyseras flera gånger med uppdaterade virus-signaturer, innan den godkänns och når mottagarens inbox.


BMA – Enhanced Malware Analyzer identifierar de e-postmeddelanden som inte stoppas av WeClouds intitiala antivirus-skanning, men som följer misstänkta mönster, t.ex. e-post som innehåller en Zippad Javascript-fil, eller Office-dokument med makron. 


De misstänkta filerna sätts åt sidan, i en speciell karantänzon som endast administratörer har åtkomst till. De misstänkta filerna analyseras gång på gång, under upp till 24 timmar, av 10 olika antivirusmotorer. Vid de tillfällen som misstänkt e-post, efter 24 timmar, fortfarande klassificeras som ofarlig frisläpps meddelandet automatiskt till den avsedde mottagaren.

Om du redan använder WeCloud EmailSecurity kan du aktivera BMA i din WeCloud-portal under Settings > AntiVirus > BMA.

WeCloud Email Security är en komplett lösning för antispam, säkerhet, validering och hantering av e-post som fungerar på alla plattformar. Modern och innovativ teknik i svenska datacenter säkerställer att lösningen fungerar optimalt för alla typer av verksamheter utan krångliga anpassningar.

Läs också:www.wecloud.se
info@wecloud.se