onsdag 5 april 2017

"Cloud Hopper" attackerar svenska IT-företag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporterar om ett omfattande IT-angrepp mot flera företag, bland annat i Sverige. Angreppet har främst riktats mot IT-företag och konsultbolag som hanterar andra företags IT-tjänster.
Ett omfattande cyberangrepp har avslöjats och har fått beteckningen ”Cloud Hopper”. De som ligger bakom angreppet kallas ”APT10”. Enligt MSB:s bedömning kan det avslöjade angreppet utgöra en betydande risk för en bred krets av svenska organisationer. Organisationer som har verksamhet inom områden som är drabbade kan eventuellt få räkna med att det kan komma att krävas relativt omfattande resurser för att identifiera och hantera eventuella intrång.

APT10 har lyckats infektera system genom att lura användare. De har lagt stora resurser på att kartlägga sina mål, organisationer och deras anställda, för att kunna skicka riktade e-postmeddelanden med bifogade anpassade dokument. Syftet är att initialt att få mottagaren att öppna dokument och därmed omedvetet starta skadlig programkod.


Hur många svenska myndigheter och organisationer som varit utsatta är inte känt, inte heller eller i vilken omfattning de drabbats. Men det är känt att Svenska ip-adresser har använts för att koordinera intrången samt hämta hem stulna data.

Läs också:
www.wecloud.se
info@wecloud.se