tisdag 16 maj 2017

Nyheter i WeCloud Email Security

WeCloud Email Security, ett system för e-postsäkerhet, antispam, antivirus och kontroll för e-postflödet, utökas i och med den nya uppdateringen med flera unika funktioner som ytterligare förbättrar och förenklar kvalité och funktionalitet i systemet.

WeCloud Email Security är en av Skandinaviens ledande lösningar för e-postsäkerhet och garanterar att alla datacenter där e-post och kundinformation behandlas finns inom Sveriges gränser.

De nya funktionerna, som introduceras den 18:e maj, innehåller bland annat en helt ny statistikmodul som ger förbättrad insikt i både trender och detaljer. Dessutom tillkommer många andra funktioner, t.ex. 2-faktorsautentisering, IP-baserad begränsning av åtkomst och möjlighet att detektera Office-dokument som innehåller makron.


Ny statistikmodul ger bättre översikt

Med den nya uppdateringen förbättras även whitelabeling och möjligheterna att anpassa karantänrapporterna för slutanvändare. Uppdateringen är schemalagd till torsdagen den 18:e maj. Kontakta gärna WeCloud Support om du har frågor runt de nya funktionerna eller vill ha hjälp med att konfigurera tjänsten.