tisdag 29 augusti 2017

WeCloud är en del av j2 Global

Wecloud ingår sedan i juni i år i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster. j2 Global är ett publikt och ekonomiskt stabilt företag med över 20 år av kontinuerlig tillväxt. Företaget har fler än 3 000 000 kunder globalt.
I Norden är j2 Global verksamma i Sverige, Danmark och Norge genom att erbjuda tjänster för e-postfiltrering, webbsäkerhet, e-postkryptering och arkivering samt klientsäkerhet.
Förvärvet är positivt för våra kunder och partners. Vi har nu tillgång till resurser och kompetens från en stark ägare. Vi kommer fortsatt ha lokala kontor i de nordiska länderna samt fortsätta att investera i tjänsterna för e-postsäkerhet och övriga tjänster. Precis som tidigare kommer vi att använda lokala datacenter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Wecloud on-line eller
via telefon: +46(0)10-690 06 50.
Med vänliga hälsningar,
Wecloud